Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 5:08 PM UTC, Apr 16, 2024

Spotkanie animatorów JPIC w Rzymie

W dniach od 30 stycznia do 2 lutego 2024 r. animatorzy dzieła Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia (GPIC) ze wszystkich Konferencji Zakonu, spotkali się we Frascati (Włochy), aby zastanowić się, ocenić i zaplanować animację tej posługi. 
Pierwszego dnia rano brat Michael Lasky OFMConv wygłosił bardzo interesującą konferencję na temat tej misji, oferując wskazówki do przemyślenia tego sektora działalności jako istotnej części duchowości franciszkańskiej. Po południu brat Joel de Jesus, obecny dyrektor JPIC na poziomie Zakonu, zaprezentował nową edycję podręcznika GPIC, który został właśnie ukończony, ale jest nadal testowany pod kątem możliwych modyfikacji i poprawek.
Drugi dzień był zarezerwowany na prezentację raportów sekretarzy GPIC z poszczególnych Konferencji, którzy przedstawili przejrzyste podsumowanie wielu ważnych projektów, jakie bracia realizują w tej dziedzinie na rzecz najuboższych. W niektórych Konferencjach ta posługa jest bardzo spójna i zorganizowana, w innych jest jeszcze w powijakach. Niemniej jednak, istnieje duże zaangażowanie i dobra wola ze strony zainteresowanych braci, a znaczące kroki zostały już podjęte.  W wielu miejscach posługa ta jest żywa i angażuje kilku braci. Przyznano jednak, że nadal istnieje opór ze strony znacznej liczby braci wobec tej misji i konieczne jest budowanie większej świadomości, że jest to rzecz, która wpisuje się w istotę naszego charyzmatu i duchowości.
Trzeci dzień poświęcony był przygotowaniu podsumowania i propozycji, które zostaną przedstawione podczas najbliższej Kapituły generalnej jako wskazanie dla wszystkich braci Zakonu w odniesieniu do tej ważnej posługi. Ponadto, niewielka komisja złożona z kilku uczestników opracowała krótkie podsumowanie i propozycje, które zostaną przesłane Ministrowi generalnemu i jego Radzie. Wśród postulatów znalazła się potrzeba utworzenia komisji na kilku poziomach: okręgów, konferencji i całego Zakonu, w tym przypadku, komisji międzynarodowej.   
W spotkaniu uczestniczył dyrektor generalny GPIC brat Joel de Jesus oraz osoby odpowiedzialne za GPIC w konferencjach naszego Zakonu: brat Alberto Poblete, brat Michael Flores i brat Pionius Hendi z PACC; brat Arun Lobo i brat Scaria Kalloor z CCMSI; brat Francis Bongajum Dor z CONCAO; brat Hailegabriel Meleku z EACC; brat Marcelo Toyansk z CCB; brat Laercio Ferreira z CCH; brat James Donegan z NAPCC; oraz brat Michael Wiess i brat Stefano Luca z Europa.

Brat Sergio Lorenzini, minister prowincjalny Prowincji Marchii, uczestniczył w liturgii jako gość i przedstawił projekt GPIC swojej prowincji, realizowany w Camerino. Tłumaczem był brat Clayton Fernandes oraz brat Mariosvaldo Florentino, który oprócz funkcji tłumacza, przygotował całą liturgię. W spotkaniu uczestniczyli także radni generalni brat Silvio de Almeida i brat Maurizio Placentino.

Ostatnio zmieniany: wtorek, 20 luty 2024 18:10