Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 6:48 AM UTC, Oct 22, 2021

Listy Ministra generalnego 1970-1982

Brat Paschalis (Corrado) Rywalski

Pere Pascal RywalskiUrodził się w Lens (Valais, Szwajcaria) 2 października 1911 r. Jego wychowanie, podobnie jak narodowość, jest całkowicie szwajcarskie, ale pochodzenie – jak można się domyślić po nazwisku – jest polskie. Wydaje się, że ze Szwajcarii przejął wolną, otwartą, czystą naturę, taką jak jej góry; z Polski odziedziczył niezłomnego i wytrwałego ducha w pokonywaniu trudności. Podsumowując: pogodny i zaangażowany człowiek, który oferuje radosną wizję życia. Do Zakonu Kapucynów w prowincji szwajcarskiej wstąpił w wieku 19 lat, przywdziewając habit 13 września 1930 r. i składając śluby 14 września 1931 r., w święto Podwyższenia Krzyża. Święcenia kapłańskie przyjął 4 lipca 1937 r. W latach 1938-43 uczęszczał na uniwersytet we Fryburgu w Szwajcarii, uzyskując tytuł licencjata z filozofii spekulatywnej i dyplom z literatury. Tam ujawnił się również jego wyjątkowy dar zmysłu historyczny: miał jako nauczyciela i przewodnika duchowego profesora Ilarino Felder - autor m.in. „Die Ideal des hl. Franziskus von Assisi”, Paderbon 1923, przełożonej na język włoski i prawie wszystkie języki kultury zachodniej – z której to pozycji czerpał wiele dla swojej solidnej formacji ludzkiej, chrześcijańskiej i franciszkańskiej. W latach 1943-51 wykładał w wielkim szwajcarskim ośrodku edukacyjnym Stans; następnie przez około 9 lat sprawował – w Genewie – nowy rodzaj apostolatu franciszkańskiego: na zaproszenie odpowiedniego proboszcza zaczął pukać od drzwi do drzwi jako „kaznodzieja pokoju”, prezentując najbiedniejsze i najdalsze przesłanie życia ewangelicznego w typowo franciszkańsko-kapucyńskim stylu. W 1963 został mianowany przełożonym wielkiej wspólnoty we Fryburgu; w 1966 został wybrany ministrem prowincjalnym swojej kwitnącej wówczas prowincji szwajcarskiej; w 1969 został ponownie zatwierdzony do tej samej posługi władzy, aż 4 lipca 1970 został wybrany Ministrem Generalnym Zakonu na sześcioletni okres 1970-1976 i ponownie wybrany na kolejny sześcioletni okres 1976-1982. Zmarł w Sion 8 stycznia 2002 r.

 

Pobierz

Scarica il libro – PDF: “Lettere ai suoi frati” 1970-1982 (145 MB)

 

Listy Ministra Generalnego Paschalisa Rywalskiego – 1970 – 1982

 1. Bisogna passare ai fatti.
 2. Chi vuol essere un uomo di fede e di coraggio?
 3. Il più grande distruttore della vita religiosa.
 4. Rinnovamento e genuina osservanza della Regola.
 5. Un affresco meraviglioso ma deturpato: la preghiera.
 6. Servire il Signore con radicalità evangelica.
 7. La grazia di pregare.
 8. Artefici di pace.
 9. Dove va l'Ordine?
 10. Credibilità della S. Congregazione dei religiosi.
 11. Il ricambio: motivi di speranza.
 12. Anno Santo.
 13. Riscoprire la Regola di s. Francesco.
 14. La dimensione missionaria dell'Ordine oggi.
 15. La conversione.
 16. Lo Spirito rinnovatore.
 17. La promozione delle vocazioni all'Ordine.
 18. Pagina nuova nella storia dell'Ordine.
 19. Studio attento e docile della parola del Papa.
 20. La Madre di Dio prima evangelizzatrice del mondo.
 21. Fanne l'esperienza.
 22. La nostra identità.
 23. I cappuccini dell'America del Nord.
 24. Se mai sparisse.
 25. Casti alla sequela di Cristo.
 26. Perseverate nella disciplina, e nella santa obbedienza.
 27. Verso un nuovo anno di grazia!
 28. Priorità all'essenziale (Beatificazione di p. Leopoldo da Castelnovo).
 29. Lo Spirito Santo nostra speranza.
 30. Perché il mondo creda.
 31. Auguri natalizi.
 32. La vocazione religiosa e sacerdotale è un dono di Dio.
 33. Addio al sessennio 1970-'76 o «invito alla speranza».
 34. L'unione spirituale con le Monache cappuccine.
 35. Fedeltà alla meditazione.
 36. L'apostolato del cappuccino.
 37. La nostra formazione oggi.
 38. « Perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga ».
 39. Auguri per le feste natalizie.
 40. Che fanno i tuoi fratelli al mondo?
 41. Su la formazione permanente.
 42. Apostolato continuo.
 43. 1528-1978: ieri e oggi.
 44. La gerarchia del nostro tempo.
 45. Cammino missionario.
 46. « Metterò in voi uno spirito nuovo ».
 47. Del più e del meno.
 48. Pregare insieme.
 49. « Andate anche voi 1a lavorare nella mia vigna ».
 50. Le missioni nel pensiero e nell'opera del card. G. Massaja.
 51. La «creatività» di Dio, la nostra « creatività ».
 52. « Come potete credere voi che ... »
 53. Chi sei tu? Che dici di te stesso? (I)
 54. La devozione alla Madonna.
 55. Chi sei tu? Che dici di te stesso? (II)
 56. A tutti i miei fratelli che sono nel Madagascar.
 57. Chi sei tu ? Che dici di te stesso? (III)
 58. Buon Nata1e a tutti i religiosi.
 59. Chi sei tu? Che dici di te stesso? (IV)
 60. Quarto Consiglio Plenario dell'Ordine.
 61. Il pane di Dio.
 62. Una felice iniziativa.
 63. Buon Natale.
 64. Una gioia immensa: la canonizzazione del b. Crispino da Viterbo.
 65. Le Missioni tradizionali sono insostituibili.
 66. Aprirsi, realizzarsi.
 67. L'apostolato francescano oggi.
 68. Vita e attività dei frati missionari.
 69. L'Istituto Storico del nostro Ordine nel cinquantennio della fondazione.
 70. « Questi è il mio Figlio diletto: ascoltatelo »
 71. Preghiera e croce.

Paschalis Rywalski
Braterski dialog cz. 1 i cz. 2