Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 9:54 AM CEST, Mar 31, 2020

Archiwum generalne

Archiwum generalne stanowi pamięć historyczną Zakonu, począwszy od XVI wieku aż do chwili obecnej i gromadzi świadectwa pisane jego działalności.

Archiwum historyczne mieści się w Rzymie przy Międzynarodowym Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi, a materiały w nim zgromadzone można konsultować do roku 1946. Dokumentacja obejmująca lata 1946-1988 znajduje się w tym samym miejscu, podczas gdy Archiwum bieżące zawierające ostatnie 15 lat przechowywane jest w Kurii Generalnej przy ul. Via Piemonte 70, 00187 Rzym, co pozwala na łatwe z nich korzystanie przez Zarząd Zakonu i Sekretarzy Generalnych.

W Archiwum Generalnym są zgromadzone i przechowywane różne źródła, z wśród których głównw miejsce zajmują:

  • ponad 100 pergaminów;
  • tomy Akt Zakonu i różne rejestry;
  • dokumentacja dotycząca administracji i zarządzania Zakonem (największa część Archiwum);
  • około tysiąc kodeksów pergaminowych i papierowych;
  • dział ikonograficzny, mikrofilmy, niektóre stare pieczęcie oraz inne materiały.

Materiał archiwalny pochodzący z pierwszych stu lat historii Zakonu jest bardzo ograniczony; również następne wieki reprezentowane są w sposób raczej fragmentaryczny. Dopiero z początkiem drugiej połowy XVIII w. zbiory zaczynają się wzbogacać regularnie i coraz obficiej, zwłaszcza na skutek likwidacji Zakonów w różnych krajach. Poszczególne prowincje, okręgi i misje Zakonu posiadają swoje własne archiwa i przechowują obszerny materiał historyczny dotyczący wzrostu i prawodawstwa, pojedynczych braci, domów, instytucji i dzieł apostolskich oraz społecznych.

Skład

Administrator Archiwum generalnego: dr Patrizia Morelli

Odpowiedzialny za Protokół i Archiwum bieżące: br. Erivan Araújo de Souza (Prowincja Bahia i Sergipe, Brasile)

 

Ostatnio zmieniany: piątek, 05 lipiec 2019 06:28