Curia Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 6:40 PM CEST, May 29, 2017

“O CRUX, AVE SPES UNICA”

Wielki Piątek na Watykanie W Wielki Piątek Ojciec Święty przewodniczył najważniejszym obrzędom tego dnia, czyli Liturgii Męki Pańskiej, w Bazylice Watykańskiej. Franciszek nie wygłosił jednak homilii po odczytaniu Pasji, ale zgodnie z tradycją wysłuchał wraz z wiernymi nauki kaznodziei Domu Papieskiego. O. Raniero Cantalamessa zastanawiał…

Życzenia Ministra Generalnego na Paschę

Najdrożsi bracia, mamy Paschę. Chrystus zmartwychwstał! Ten moment świętowania nie dotyczy jedynie Jezusa, ale dotyczy również nas wszystkich. To Chrystus powiedział do kobiet, by poszły do Jego uczniów, aby powiedzieć im, że ich poprzedzi do Galilei. Każdy z nas ma właśnie taką swoją Galileę. Jezus…

Instytuty agregowane do Zakonu

Agregacja jest formalnym aktem prawnym, przez który określony instytut życia konsekrowanego wiąże się na stałe z innym instytutem. Więź taka tworzy się na płaszczyźnie duchowej, jak również w wymiarze wzajemnych relacji, we wzajemnym uznaniu tej samej duchowości, współudziale w dobrach duchowych i modlitwach za zmarłych,…

Raniero Cantalamessa w TV2000

Raniero Cantalamessa jest bardzo dobrze znanym bratem kapucynem, który przez wiele lat podawał „motywy nadziei” komentując Ewangelię na ekranach telewizji. Jest kaznodzieją papieskim, to wiemy, lecz jest także teologiem, wykładowcą uniwersyteckim, a przede wszystkim kaznodzieją, „który nie wygłasza kazań”, lecz jest zwykłym głosicielem Ewangelii. Od…

Wywiad z bratem Johnem Corriveau OFMCap

John Corriveau – Brat Mniejszy Kapucyn, Minister Generalny Zakonu w latach 1994-2006, od 2008 jest biskupem diecezji Nelson w Kanadzie. Jakie można wymienić dary łaski od Pana podczas Brata posługi jako Ministra Generalnego; jakie natomiast były trudności? Jak się rozwijał franciszkański charyzmat Zakonu w tym…

Powrócili do domu Ojca

Br. Sisto Zarpellon W dniu 2 stycznia 2017 zmarł br. Sisto Zarpellon, OFMCap. Entuzjastyczny formator, wykładowca i dyrektor seminariów w Rovigo, Thiene i Weronie (uzyskał doktorat z pedagogiki na fakultecie nauczania na Uniwersytecie w Padwie). Przez prawie dwadzieścia lat (1995-2014) był ojcem duchownym w naszym…

Solidarność w Misji

Na przestrzeni ostatnich lat, wspólnie jako bracia kapucyni, przyczyniliśmy się do pomocy ponad trzydziestu nowym okręgom zakonnym, formacji tysięcy braci i realizacji setek projektów, wspierając „Implantatio Ordinis” w miejscach, w których bez tej pomocy byłoby to niemożliwe. Pozostajemy zawsze wdzięczni wszystkim naszym dobroczyńcom za przyczynienie…
Subskrybuj to źródło RSS