Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 2:43 PM UTC, Mar 27, 2023

Loreto

Sanktuarium Świętego Domu w Loreto

Nadzwyczajny jubileusz na rok 2020

Z okazji stulecia ogłoszenia Maryi z Loreto Patronką lotników, Papież Franciszek udzielił Sanktuarium w Loreto nadzwyczajnego jubileuszu na rok 2020. Jubileusz zostanie otwarty 8 grudnia 2019 r. i zakończy się 10 grudnia 2020 r. Przy tej okazji pragniemy przybliżyć współbraciom tę papieską świątynię, której kustoszami są Bracia Mniejsi Kapucyni.

Sanktuarium w Loreto przechowuje Kamienny Dom Maryi przewieziony, zgodnie z tradycją, z Nazaretu do Loreto w 1294 r. Zgodnie ze starożytną, pobożną i popularną legendą Dom miał być transportowany przez Aniołów; według ostatnich badań o charakterze filologicznym, archeologicznym, budowlanym i dokumentalnym, Dom został zabrany do Loreto z ludzkiej inicjatywy, statkiem, z pomocą rodziny Aniołów. To Dom Nazaretu, w którym urodziła się Maryja, została zaręczona z Józefem, gdzie usłyszała słowa zwiastowania Anioła Gabriela i poczęła Syna Bożego w swoim łonie. To właśnie ten Dom pamięta Tajemnicę Wcielenia.

Święty Dom z Nazaretu

W Nazarecie dom Marii składał się z dwóch części: groty, która wciąż zachowała się w Nazarecie w bazylice Zwiastowania, oraz domu frontowego, z trzema kamiennymi ścianami, który został przetransportowany do Loreto.

Święty Dom Loreto

W Loreto trzy ściany Świętego Domku Maryi zostały umieszczone bez własnych fundamentów przy drodze publicznej, która z Recanati prowadziła do portu morskiego. Od razu Domek stał się przedmiotem niezwykłej troski konserwatorskiej, ze względu na nieocenione walory tak cennej relikwii: najpierw, pod koniec XIII wieku, Domek został połączony z kamiennym podłożem, aby utworzyć fundament, a następnie został wsparty po stronie północnej i wreszcie, na początku XIV wieku, został otoczony ceglaną ścianą, zwaną „dei recanatesi”, na całej swojej szerokości i wysokości. Te dane budowlane zostały precyzyjnie zweryfikowane w wykopaliskach archeologicznych przeprowadzonych w piwnicy Świętego Domu w latach 1962/65.

Sanktuarium w Loreto jest miejscem pielgrzymek międzynarodowych od XIV wieku. Jest także niezwykłym pojemnikiem dzieł sztuki, który można uznać za najbogatsze pod tym względem sanktuarium Maryjne.

W 1469 roku Paweł II wziął sobie do serca budowę obecnej bazyliki. Najsłynniejsi architekci tamtych czasów pracowali nad jej konstrukcją: Giuliano da Maiano, Baccio Pontelli, Donato Bramante, Giuliano da Sangallo, autor kopuły, Antonio da Sangallo Młodszy i inni. Pod koniec XV wieku zbudowano przylegający do bazyliki Pałac Apostolski, zaprojektowany w górnej części przez Donato Bramante. Luigiemu Vanvitelli zawdzięczamy dzwonnicę, wzniesioną w połowie XVIII wieku.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat XX wieku przeprowadzono liczne prace, które realizowane były dwóch etapach: w związku z VII stuleciem przybycia Domu Świętego (1294-1994/95) oraz w perspektywie Wielkiego Jubileuszu 2000 roku. Miały one ogromne znaczenie dla poprawy funkcjonalności sanktuarium. Realizacja projektu dolnej bazyliki zapewniła dodatkowe miejsca na modlitwę dla coraz liczniej przybywających pielgrzymów.

Każdego roku do Loreto przybywa około trzech i pół miliona pielgrzymów i gości: tych pierwszych przyciąga mistyczny urok Domu z Nazaretu, w którym Maryja poczęła Jezusa, Syna Bożego, a drugich przywołuje imponujący kompleks dzieł sztuki. Sztuka z arcydziełami Melozzo, autorstwa Signorelli sprzed końca wieku XV, Lotto z połowy wieku XVI w., Pomarancio z początku wieku XVII i wielu malarzy działających na przełomie XIX i XX w.

Pielgrzymi i goście przybywają z całego świata. W tym celu przygotowano małe przewodniki duchowe napisane w dwudziestu językach, w tym japońskim, koreańskim, chińskim i arabskim, oraz płyty DVD w jedenastu językach. Biuletyn Sanktuarium - „Przesłanie Świętego Domu” - jest wydawany w języku włoskim i angielskim.

W Loreto Matka Boża jest bramą miłosierdzia dla wierzących

Sanktuarium Świętego Domu Loreto jest uprzywilejowanym centrum sprawowania sakramentu miłosierdzia. Centrum tego wszystkiego stanowi Dom Święty, w którym wierni są zaproszeni do zatrzymania się w modlitewnej ciszy. Tutaj miłosierdzie Boga Ojca zamanifestowało się we Wcieleniu Jego Syna, który swoją śmiercią i zmartwychwstaniem pojednał grzeszne stworzenie z Ojcem przebaczenia.

Św. Jan Paweł II zasugerował, że Dom Święty jest sanktuarium pojednania par excellence, kiedy w „Liście” na VII Stulecie Loretańskie (1294–1994) napisał: „Święty Dom Loreto, gdzie wciąż rezonuje, to pozdrowienie anielskie „Bądź pozdrowiona pełna łaski”, jest miejscem uprzywilejowanym, nie tylko do medytacji nad łaską, ale także do jej przyjęcia, powiększenia, znalezienia jej przez sakramenty, jeśli zaginie. Przede wszystkim sakrament pojednania, który zawsze miał tak znaczące miejsce w życiu świątyni”.

Podczas modlitwy Anioł Pański w dniu 8 grudnia 1987 r. ten sam Papież powiedział: „Myśl o skromnym Domu, w którym przez lata żyło wcielone Słowo, przekonuje pielgrzyma, że ​​Bóg naprawdę kocha człowieka takim, jakim jest: idzie za nim, oświetla go, wybacza mu, ratuje".

Jan Paweł II zauważył również, że: „W Loreto codziennie przybywają niezliczone rzesze pielgrzymów z całego świata, do sakramentu spowiedzi i Eucharystii, a wielu z nich przechodzi z niewiary w wiarę, z grzechu w łaskę, z letniości i z powierzchowność do duchowego zapału i zaangażowania w dawanie świadectwa”.

W Domu Świętym pielgrzym wzywa także Maryję, „Matkę miłosierdzia”, tę, która urodziła Jezusa, „Wcielone Miłosierdzie Ojca”.

Sanktuarium Świętego Domu w służbie rodziny

Święty Dom w Loreto jest Domem Maryi, a zatem domem każdej rodziny.

„Wcielenie Słowa w ludzkiej rodzinie w Nazarecie dotyka jego historii nowością. [...] Musimy zanurzyć się w tajemnicę narodzin Jezusa, w odpowiedź Maryi na zapowiedź anioła, gdy Słowo poczęło się w Jej łonie. [...] To tajemnica Bożego Narodzenia i tajemnica Nazaretu, pełna rodzinnych perfum!” (Franciszek, Amoris laetitia, 65).

Papieska bazylika Świętego Domu jest powołana, by coraz bardziej stawać się miejscem ewangelizacji zgodnie z prośbą Ojca Świętego Franciszka wyrażoną motu proprio „Sanctuarium in Ecclesia”. Sanktuarium w Loreto jako miejsce pierwszego w historii Kościoła domowego, ma szczególne znaczenie dla promowania duchowości rodziny w służbie zwykłego życia poszczególnych osób i wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza młodzieży.

Aby koordynować tę posługę duszpasterską, został utworzony rodzinny program duszpasterski przeznaczony dla pielgrzymów wszystkich narodowości. Program ten naznaczony jest różnymi etapami ze zróżnicowanymi rozwiązaniami, mającymi na celu dotarcie do wszystkich rodzin znajdujących się w różnych sytuacjach z ludzkim i duchowym wsparciem.

Papież Franciszek w Loreto 25 marca 2019 r.

Wizyta papieska była prezentem dla miasta Loreto i dla wszystkich pielgrzymów, którzy co roku przyjeżdżają do Loreto, aby odwiedzić Święty Dom. Papież Franciszek pod koniec Mszy św. celebrowanej w Domu Świętym podpisał adhortację apostolską „Christus vivit”, owoc synodu obchodzonego w październiku 2018 r. poświęconego młodzieży.

Przy tej okazji Ojciec Święty zaproponował Sanktuarium potrójną podróż duszpasterską na najbliższe lata, wskazując trzy kierunki: Rodzinę, Młodzież oraz Chorych.

Dla rodziny został już przygotowany rodzinny projekt duszpasterski, który ma towarzyszyć i wspierać podróż małżeńskich par oraz to, co dotyczy rzeczywistości rodzinnej w szerokim tego słowa znaczeniu.

W przypadku młodych ludzi kończy się restrukturyzacja Centrum Jana Pawła II, aby nadać treść wskazówkom duszpasterskim wyrażonym w adhortacji „Christus vivit”, pomagając młodym ludziom w rozeznaniu i wyborze własnego powołania.

Dla chorych, oprócz wielowiekowego przyjęcia pielgrzymów Unitalsi, Oftal i Ual, zainaugurowany został specjalny wydział zdrowia. Dotyczy to nie tylko opieki, ale także szkoleń dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego z możliwością uzyskania magisterium ze specjalizacji.

Jubileusz Loretański 2019/2020

Z okazji stulecia ogłoszenia Maryi z Loreto patronką aeronautów (24 marca 1920 r. przez papieża Benedykta XV), papież Franciszek przyznał Loreto nadzwyczajny jubileusz na rok 2020. Jubileusz rozpocznie się 8 grudnia 2019 r. i zakończy się 10 grudnia 2020 r. Święte Drzwi zostaną otwarte przez Kardynała Pietro Parolin, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej.

Jedynym kościołem jubileuszowym będzie więc w tym czasie Bazylika Świętego Domu Loreto. Można powiedzieć, że jest to wydarzenie bezprecedensowe i niezwykle ważne dla Sanktuarium w Loreto, które znajduje się w centrum katolicyzmu jako miejsce łaski, miłosierdzia, nawrócenia i pokoju.

Jubileuszowy Komitet Honorowy zainaugurowany 8 września ubiegłego roku, przygotował kalendarz wydarzeń obecnie realizowanych oraz duchowy przewodnik, który ma pomóc pielgrzymowi w tej jubileuszowej podróży i innych inicjatywach duszpasterskich przydatnych w życiu w tym roku łaski z wiarą.

Nadchodzi rok pełen łaski i zaangażowania duszpasterskiego, w którym każdy jest powołany, aby dać z siebie wszystko na chwałę Boga, oraz Jego i naszej Matki, Dziewicy Maryi.

Przywilej i zobowiązanie dla Kapucynów

Kapucyni, pełniący różne zadania i różne posługi od samego początku reformy Zakonu, stali się jedynymi opiekunami Sanktuarium Świętego Domu w 1934 r. na polecenie papieża Piusa XI. Zakon, któremu papież Pius XI powierzył opiekę, zlecił to delikatne i cenne zadanie Prowincji Picena, która z godnym podziwu poświęceniem służyła sanktuarium, promując kult i nabożeństwo.

W ciągu ostatnich kilku lat, z powodu spadku liczebności powołań, oraz biorąc pod uwagę różnego rodzaju trudności, należało ponownie przemyśleć posługę i fakt, że całe zobowiązanie spadło na prowincję Picena. Tak więc 25 marca 2015 r., dekretem ówczesnego ministra generalnego br. Mauro Jöhri, wspólnota w Loreto została uznana za wspólnotę bezpośrednio zależną od ministra generalnego.

Dzisiaj jesteśmy prawdziwie międzynarodową wspólnotą z obecnością braci z 17 okręgów i 10 różnych narodów. Jest to wyzwanie dla naszej wspólnoty, ale także zobowiązanie, które wymaga od nas codziennego mierzenia się z różnorodnościami i przekształcania ich w prawdziwą jedność i komunię.

Życie w Loreto w Świętym Domu jest darem i przywilejem, który zaprasza wszystkich do dawania świadectwa, braterstwa i radości bycia braćmi. Jest to łaska, która wyraża się także w realnej możliwości autentycznej i znaczącej posługi budzenia powołań.

fr. Franco Carollo OFMCap
Gwardian wspólnoty i kustosz Sanktuarium

Obejrzyj filmy w języku włoskim:

Zobacz galerie zdjęć:

 

Contatto:

Convento dei Cappuccini
Basilica «Santa Casa»
Piazzale L. Lotto, 2
60025 Loreto AN
Italia
Tel. +39 071 97 0109
Fax. +39 071 97 47154 (Rettore)
www.santuarioloreto.it

 

Ostatnio zmieniany: czwartek, 23 kwiecień 2020 05:19