Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 2:43 PM UTC, Mar 27, 2023

Asystent dla Sióstr Klauzurowych

Asystent dla Sióstr Klauzurowych

leonardo Asystent dla Sióstr Klauzurowych i Instytutów agregowanych do Zakonu Kapucynów

Delegat Ministra Generalnego dla Sióstr Klauzurowych i Instytutów agregowanych do Zakonu Kapucynów nie ma jako takiej władzy nad siostrami, jego zaś praca ma na celu animowanie i służenie im jako osoba kontaktowa między nimi a Pierwszym Zakonem. Do jego obowiązków należą między innymi:

  • udzielanie braterskiej i duchowej pomocy poprzez okólne listy, wizyty i szkolenia w różnych obszarach językowych klasztorom Klarysek Kapucynek i mniszkom drugiego i trzeciego Zakonu, które są agregowane do naszego Zakonu oraz publikacja biuletynu Pax et Bonum;
  • utrzymywanie braterskich stosunków z asystentami federacji mniszek i promowanie ich formację;
  • utrzymywanie braterskich stosunków z Instytutami Życia Konsekrowanego agregowanymi do naszego Zakonu;
  • aktualizowanie danych statystycznych dotyczących wspomnianych klasztorów i instytutów.

Istnieją cztery główne grupy zakonnic kontemplacyjnych:

Dane za Papieskim Rocznikiem Statystycznym 2019

Monastery

Mniszki

Klaryski Kapucynki

141

1723

Kapucyni Trzeciego Zakonu Św. Franciszka

13

198

Klaryski od Wieczystej Adoracji

36

501

Klaryski Kapucynki Sakramentki

21

299

Razem będących w jedności z Zakonem Kapucynów

211

2721

Łączenie (agregowanie) instytutów z naszym Zakonem ma długą tradycję w historii. Na ostatniej oficjalnej liście opublikowanej w Analecta (tom 91, nr 1 (1975) str. 47–50) znajdują się 97 instytuty, z których 88 to instytuty żeńskie, a 9 to męskie. Niektóre z nich przyłączyły się do już istniejących, inne zniknęły, ale większość pozostała wykazując się niezwykłą witalnością. Ta prawie sto instytutów między zgromadzeniami zakonnymi i instytutami świeckimi, zarówno świeckimi, jak i duchownymi, będących na prawie papieskim i diecezjalnym, mających wielką różnorodność spełnianej misji. Wszystkie jednak łączy wspólny korzeń: Ewangelia przeżywana w stylu świętego Franciszka, ze szczególną perspektywą tradycji kapucyńskiej. Jest to więc ponad 40 000 sióstr i braci konsekrowanych przeżywających wspólną franciszkańską historię w komunii, powołanych do stawiania czoła dzisiejszym wyzwaniom. Szczególnym wydarzeniem, które gromadzi nas każdego roku, jest spotkanie dnia 3 lipca: Dzień Rodziny Kapucyńskiej. Inicjatywa ta zatwierdzona na sesji Rady Generalnej Zakonu Kapucynów w marcu 2016 r. połączona została z oficjalnym kalendarzem Zakonu począwszy od roku 2017. To sposób, w jaki staramy się przypominać sobie o naszej duchowej przynależności i ożywiać wzajemne relacje na wszystkich poziomach: ogólnoświatowym, regionalnym i lokalnym.

Biuro Asystenta dla Sióstr Klauzurowych i Instytutów agregowanych do Zakonu Kapucynów zostało oficjalnie ustanowione w 1970 r., kiedy to Definitorium Generalne mianowało pierwszego asystenta generalnego w osobie br. Lázaro Iriarte. Kolejnymi zaś mianowanymi byli: br. Leonhard Lehmann w 1990 r., br. John Bednarik w 2000 r., br. Juan María Castro Gárate w 2007 r. i br. Leonardo Ariel González Ruilópez (Prowincja Rio de La Plata, Argentyna) od 2014 r.

Ostatnio zmieniany: sobota, 23 styczeń 2021 08:21