Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 12:00 PM CEST, Sep 21, 2020

Sekretariat generalny

Każdego dnia wielu braci kapucynów z całego świata próbuje skontaktować się z ministrem generalnym, radnymi generalnymi lub z innymi urzędami naszej kurii generalnej, składając wnioski, zgłaszając działania, dzieląc radości i smutki z swego życia. Aby…

Archiwum generalne

Archiwum generalne przechowuje pamięć o historii Zakonu od XVI wieku do współczesności i gromadzi pisemne dowody jego działalności. Archiwum historyczne znajduje się w Rzymie przy Międzynarodowym Kolegium San Lorenzo da Brindisi przy Grande Raccordo Anulare…

Biuro Statystyki

Czemu służy Biuro Statystyki w Kurii Generalnej? Oczywiście jego celem nie jest po prostu przeliczanie wartości procentowych i danych liczbowych: statystyki raczej pomagają nam posiadać globalną wizję Zakonu, a także pomagają odpowiedzieć na niektóre pytania:…

Biuro Komunikacji

Biuro Komunikacji Kurii Generalnej Kapucynów zostało ustanowione w roku 1997. Oficjalne materiały informacyjne publikowane przez Zakon datują się jednak na wiele lat wcześniej. Biuro jest odpowiedzialne za publikację Analecta (raz do roku, zbiór oficjalnych dokumentów…

Prokura generalna

Prokuratura współpracuje w imieniu Zakonu z watykańskim Sekretariatem Stanu i wszystkimi dykasteriami Kurii Rzymskiej, z wyłączeniem Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, o ile leży to w zakresie kompetencji Postulatora Generalnego. Zasadniczo większość spraw dotyczy Sekretariatu Stanu, Kongregacji…

Postulatura generalna

Postulatura jest biurem Kurii Generalnej, które zajmuje się sprawami beatyfikacyjnymi sług Bożych i kanonizacyjnymi przy Stolicy Apostolskiej. Praca ta jest wykonywana przez Postulatora Generalnego wraz z jego współpracownikami. Postulator jest mianowany przez Ministra Generalnego i…

Ekonomat generalny

Biuro ekonoma generalnego ma za zadanie nadzorowanie dóbr materialnych należących do Kurii Generalnej oraz podmiotów od niej zależnych i utrzymywać rachunkowość w harmonii z normami Kościoła, Zakonu i Państwa Włoskiego. Na podstawie rocznego budżetu przedstawionego…

Międzynarodowa Solidarność Ekonomiczna

Biuro Międzynarodowej Solidarności Ekonomicznej Kurii Generalnej istnieje jako narzędzie do łączenia zasobów wszystkich Prowincji i Kustodii Kapucyńskich na całym świecie w celu wspierania wzrostu i implantacji Zakonu Kapucynów w nowych częściach świata, szczególnie w tych…

Sekretariat Generalny ds. Formacji

W Konstytucjach Zakonu pod numerem 25,7 czytamy: «Sekretariat generalny formacji jest podstawowym organem bezpośredniej współpracy z ministrem generalnym i jego radą we wszystkim tym, co dotyczy formacji początkowej i ciągłej braci oraz ośrodków akademickich Zakonu.…

Segretariato generale per la evangelizzazione

Segretariato generale per l'evangelizzazione,l'animazione e la cooperazione missionaria Questo servizio vuole aiutare l'Ordine dei Cappuccini ad essere sempre più attento al mandato del Signore di proclamare il Vangelo a tutte le persone e in tutto…

Biuro Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia

Biuro Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia Zadania Międzynarodowe Biuro Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia (GPIC) jest stałą strukturą Zakonu Kapucynów. Głównym jego celem jest pomoc Ministrowi Generalnemu i jego Radzie w pracy nad animowaniem Zakonu…

Assistenza alle Monache

Assistenza alle Monache Assistenza per le Monache e per gli Istituti aggregati all'Ordine Cappuccino Il Delegato del Ministro generale per le monache e gli Istituti Aggregati all’Ordine Cappuccino non ha autorità sulle sorelle, ma lo…

Delegato OFS

Ordine Francescano Secolare (OFS) è il movimento secolare dentro la Famiglia francescana, costituito principalmente da laici ma anche da preti e diaconi diocesani che si impegnano a vivere il Vangelo in fraternità secondo l’esempio di…

Kaznodzieja Domu Papieskiego

Od 1980 roku br. Raniero Cantalamessa z prowincji Marchii jest Kaznodzieją Domu Papieskiego. Jego funkcja polega na głoszeniu w Watykanie rozważań w każdy piątek Adwenu i Wielkiego Postu, w obecności papieża, kardynałów, biskupów, prałatów i…

Przedstawiciel prawny

Przedstawicielem prawnym jest brat, który reprezentuje Kurię Generalną jako instytucję i osobę prawną, Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi i inne domy zależne od Ministra Generalnego, wobec władz cywilnych, we wszystkich niezbędnych aspektach prawnych i podatkowych, wykonując swoje obowiązki zgodnie ze wskazaniami Ministra Generalnego (art. 40…