Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 2:43 PM UTC, Mar 27, 2023

Logo Kurii Generalnej Kapucynów

Znaki zawsze były środkiem komunikacji. Długa tradycja zakonów zawsze miała swoje herby. Herb zakonu franciszkanów jest rozpoznawalnym znakiem dla wszystkich synów świętego Franciszka rozproszonych po całym świecie. Już od 2009 r. także Kuria Generalna Braci Mniejszych Kapucynów ma swoje logo, które staje się coraz bardziej rozpoznawalne. Widoczne jest ono jako znak charakterystyczny na stronie internetowej Kurii, przy aplikacji mobilnej oraz różnych kanałach społecznościowych, poprzez które Kuria komunikuje się ze światem.

Logo jest próbą odpowiedzi na potrzebę opracowania identyfikacji wizualnej Kurii zarówno w komunikacji wewnętrznej (ad intra), jak i na zewnątrz Zakonu (ad extra). Logo nie zastępuje oficjalnego herbu Zakonu, który pozostaje zarezerwowany dla dekretów i innych dokumentów tej rangi. O opracowanie logo zwróciliśmy się do ekspertów z dziedziny grafiki i komunikacji: do profesjonalistów, którzy mogliby stworzyć prosty i nowoczesny znak rozpoznawczy, zawierający zarazem przesłanie franciszkańsko-kapucyńskie. Nowe logo zostało opracowane przez pana Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego, który tak opisuje powstanie i znaczenie swojego dzieła:

Podejmując się zadania opracowania nowego znaku dla Curia Generalis Fratrum Minorum Capuccinorum (Kuria Generalna Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów) zdawałem sobie sprawę z trudności pogodzenia dwu odmiennych postrzegań problemu. Z jednej strony wielowiekowa tradycja zapoczątkowana przez Biedaczynę z Asyżu, obrosła utrwaloną, czytelną symboliką odwołująca się i do krzyża (znaku) Tau, barw, dwu ramion skrzyżowanych, ale i odwołania do charyzmatu kontemplacji, ubóstwa, braterstwa i apostolstwa. Ale także, przyzwyczajenie, do dotychczasowego obrazowania, odgrywające rolę niebagatelną. Z drugiej strony konieczność dostosowania znaku do współczesnego odbiorcy. Stworzenia znaku "nowoczesnego" jako formy minimalistycznie oszczędnej, przy zachowaniu maksimum przesłania i symboliki.

Pomocą w budowie nowego znaku okazały się dwa elementy symboliki: znak Tau i charyzmat ubóstwa. Powrót do źródeł i podstawy symboliki, jakim niewątpliwie należy uznać używanie przez św. Franciszka znaku Tau jako osobistego podpisu. Jako drugi wyznacznik przyjąłem, odwołanie do charyzmatu ubóstwa, w tym wypadku odnoszonego bardziej konkretnie do formy znaku.

Logo TauProstota nie zawsze jednak pozwala na zobrazowanie pełnego przesłania i symboliki. W tym wypadku Tau jako prosta forma złożenia belki pionowej i poziomem w kształt litery T, zamykała samą symbolikę Tau w zaklętym kręgu wtajemniczonych, dla postronnych pozostając znakiem literniczym T i nic więcej. Dlatego trzeci element - ramiona. Powiązanie ich ze znakiem Tau, pomimo ograniczonej formy pozostawało jednoznaczny odbiór, znak jednak stawał się ciężki i skomplikowany w formie.

Zatem jedność z wielości: wlanie w jedną formę obu symbolik przy jednoczesnej ich odrębności - Tau ułożone z gestu obu ramion. Lekkie podgięcie ich ku górze jest skierowaniem się ku Najwyższemu, odniesienie do kontemplacji. Rozchylenie pionowych elementów pozwoliło uzyskać nieco dynamiki a zarazem daje efekt kroczenia do przodu – to odniesienie do apostolstwa.

Nowym komunikatem, zapewne nie jedynym, który pojawił się w tak skonstruowanym znaku, jest "tu i teraz": połączenie przeszłości - ramię ciemne, skierowane w lewo, dolna część statycznie pionowa, z dążeniem ku przyszłości - ramię jasne, skierowane w prawo. Wprowadzone przeze mnie lekkie podgięcie ku górze górnych, poziomych elementów znaku jest, w moim zamyśle komunikatem "kierujmy się ku Najwyższemu". Ostatnim elementem symbolicznym, ewidentnym od początku prac nad znakiem, pozostał jego kolor - brąz nawiązujący do habitów zakonnych i z nich czerpiący swą symbolikę. W toku konsultacji dobrany odcień jest odmienny od właściwego habitom, cieplejszy i "przyjaźniejszy", także dla prezentacji medialnych.

Jak jeszcze znak będzie odczytywany i interpretowany pokaże czas i to wszystko, co dopisze się do jego ukrytej warstwy symbolicznej podczas codziennego jego funkcjonowania na różnych polach komunikacji, ale i kultury.

Współczesność wraz z przyśpieszającym się tempem i globalizacją życia przyniosła zalew informacji, także wizualnej, ograniczając czas spokojnej kontemplacji znaku i dorozumiewania się jego ukrytych treści do milisekund. Pozostał czas na kontakt z obserwatorem na tyle krótki, by starczyło li tylko na mimowolny rzut oka, czasem tylko kątem oka. To z kolei sprawiło, że forma i przekaz, komunikat, jaki chcemy mu przypisać musiały zostać sprowadzone do minimum, jednak na tyle czytelnie i atrakcyjnie wizualnie, by wspomóc jego łatwe zapamiętanie. Znak funkcjonuje w przestrzeni wizualnej i konkurencyjnej, walczyć więc mu przychodzi nie tylko z innego rodzaju obrazami, ale i w zestawieniu ze znakami podobnie skonstruowanymi i podobnie jak on chcącymi zaistnieć w świadomości odbiorcy na dłużej.

Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Artysta-grafik, autor Logo
www.e-alw.com

Szkic Tau

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 11 listopad 2019 21:26