Curia Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 9:25 AM CEST, Apr 25, 2017

“O CRUX, AVE SPES UNICA”

Wielki Piątek na Watykanie W Wielki Piątek Ojciec Święty przewodniczył najważniejszym obrzędom tego dnia, czyli Liturgii Męki Pańskiej, w Bazylice Watykańskiej. Franciszek nie wygłosił jednak homilii po odczytaniu Pasji, ale zgodnie z tradycją wysłuchał wraz z wiernymi nauki kaznodziei Domu Papieskiego. O. Raniero Cantalamessa zastanawiał…

Provincia di Spagna - elezioni

MP:fr. Benjamín Echeverría (confermato)VP: fr. Carlos Coca2C: fr. Víctor Herrero3C: fr. Carlos Gil4C: fr. Javier Morala Data: 20.04.2017Luogo: Convento El Pardo – Madrid, SpagnaPresidente: fr. Hugo Mejía, Consigliere Generale. (Da sinistra: Carlos Gil, Víctor Herrero, Hugo Mejía, Benjamín Echeverría, Carlos Coca, Javier Morala)

Provincia di Cracovia, Polonia - elezioni

MP: fr. Tomasz Żak (confermato)VP: fr. Tomasz Protasiewicz2C: fr. Waldemar Korba3C: fr. Augustyn Chwałek4C: fr. Marek Miszczyński Data: 19/20.04.2017Luogo: Cracovia, PoloniaPresidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia di Goa, India - elezioni

MP:fr. Waldheim RodriguesVP: fr. Dominic Ferrao2C: fr. Estevao Rodrigues3C: fr. Paul Alvares4C: fr. Gabriel Fernandes Data: 19.04.2017Luogo: Monte Girium, Mapusa, Goa, IndiaPresidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale.

Życzenia Ministra Generalnego na Paschę

Najdrożsi bracia, mamy Paschę. Chrystus zmartwychwstał! Ten moment świętowania nie dotyczy jedynie Jezusa, ale dotyczy również nas wszystkich. To Chrystus powiedział do kobiet, by poszły do Jego uczniów, aby powiedzieć im, że ich poprzedzi do Galilei. Każdy z nas ma właśnie taką swoją Galileę. Jezus…

Instytuty agregowane do Zakonu

Agregacja jest formalnym aktem prawnym, przez który określony instytut życia konsekrowanego wiąże się na stałe z innym instytutem. Więź taka tworzy się na płaszczyźnie duchowej, jak również w wymiarze wzajemnych relacji, we wzajemnym uznaniu tej samej duchowości, współudziale w dobrach duchowych i modlitwach za zmarłych,…

Custodia di Venezuela - elezioni

C: fr. Ricardo Granados Manchola1C: fr. Rui Pestana2C: fr. Alfonso Mora, Consejero3C: fr. Rafael Arroyo, Consejero4C: fr. Carlos Caripá, Consejero Data: 23.03.2017.Luogo: Convento de la Chiquinquirá (Caracas)Presidente: Fr. Benjamín Echeverría Martínez, Min. Prov. Spagna Nella foto: Secondo dalla sinistra – il Custode.
Subskrybuj to źródło RSS