Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 4:07 PM UTC, Feb 22, 2024

Osiemsetlecie Zatwierdzenia Reguły Świętego Franciszka

W dniu 29 listopada 2023 r. członkowie Rodziny Franciszkańskiej świętowali 800. rocznicę zatwierdzenia przez papieża Honoriusza III Reguły napisanej przez świętego Franciszka z Asyżu. Wydarzenie to dokonało się 29 listopada 1223 r. w Pałacu Apostolskim na Lateranie w Rzymie, kiedy Seraficki Ojciec i jego towarzysze udali się na spotkanie z papieżem.

Podczas uroczystości w bazylice świętego Jana na Lateranie synowie i córki świętego Franciszka odczytali kolejno dwanaście rozdziałów Reguły, przeplatając lekturę chwilami ciszy, refleksjami i świadectwami ministrów/delegatów zakonów franciszkańskich. W celebracji, której przewodniczył kardynał Angelo De Donatis, wikariusz generalny diecezji rzymskiej i archiprezbiter bazyliki laterańskiej, obecni mieli okazję doświadczenia prawdziwej modlitwy i refleksji, wzbogaconej różnymi symbolami, takimi jak zapalone świece, Krucyfiks z San Damiano i ekspozycja manuskryptu Reguły świętej.

Komentując dziewiąty rozdział Reguły dotyczący misji i przepowiadania, br. Maurizio Placentino, delegat Ministra generalnego braci kapucynów, podkreślił, że "ubóstwo i prostota przepowiadania zmniejszają wielką pokusę, by czuć się panem Słowa, to znaczy, by używać go do uwodzenia, a nie do prowadzenia wiernych". Przed krucyfiksem z San Damiano i przed modlącym się zgromadzeniem, brat Maurizio przypomniał, że według dla Franciszka "słowa muszą być rozważne, czyste i ograniczone do istoty i prostoty zarówno w treści, jak i w długości".

Na zakończenie celebracji, "z radością w sercu", papież Franciszek skierował przesłanie odczytane przez kardynała wikariusza Angelo De Donatis, w którym wezwał całą rodzinę franciszkańską do "powrotu do fundamentu chrześcijańskiego i chrzcielnego zaangażowania, zdolnego do inspirowania się w każdym wyborze, Słowem Pana". W duchu posłuszeństwa i szacunku dla papieża i Kościoła, który charakteryzował życie świętego Franciszka, papież podjął intuicję zawartą w Regule, aby przypomnieć nam, że "dla was, bracia i siostry franciszkanie, wyjście w świat oznacza konkretną realizację powołania wędrownego przez braterstwo i pokojowe życie, bez kłótni i sporów ani między sobą, ani z innymi, dając dowód małości...". Na zakończenie swego przesłania papież Franciszek, powierzył rodzinie franciszkańskiej "misję rozpoznania właściwych dróg, aby z odwagą i wiernością odpowiadać na otrzymany charyzmat".

Streaming: https://www.youtube.com/live/5_YYnU9LYhU?si=V3GQ_qm2dfbFlisn

Video: https://youtu.be/9BqqNUo3OZY?si=vj9AHQk_z9iu3jf1

Ostatnio zmieniany: sobota, 02 grudzień 2023 15:28