Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 7:44 PM CET, Jan 21, 2019

Wielkopostne kazania brata Raniero Cantalamessy

Watykan. Również w tegorocznym Wielkim Poście Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego, skierował Słowo Boże do Ojca Świętego i do członków Kurii Watykańskiej. W każdy piątek rano wielu kardynałów, biskupów, księży, zakonników i urzędników pracujących w Watykanie gromadziło się w kaplicy Redemptoris Mater, aby słuchać katechez kaznodziei. Mozaiki kaplicy, autorstwa jezuity Marka Rupnika, ilustrujące historię zbawienia, były godną ramą dla słów apostolskiego kaznodziei. Pięć wygłoszonych kazań miało za przedmiot świętość chrześcijańską.

Pierwsze kazanie z 15 lutego nosiło tytuł: Nie podporządkujcie się mentalności tego świata (Rz 12,2) poruszając kolejne kwestie takie jak: Chrześcijanie na świecie; kryzys ideału "fuga mundi"; przemija postać tego świata.

Drugie kazanie poświęcone było chrześcijańskiej miłości: "Miłość nie ma fikcji". W tym kazaniu brat Raniero przeanalizował źródła chrześcijańskiej świętości, a zatem: miłość jako "szczerą miłość", bez iluzji; miłość w społeczności chrześcijańskiej; miłość charytatywna do wewnątrz.

Trzecie kazanie, kaznodzieja poświęcił chrześcijańskiej pokorze: "Nie myśl o sobie zbyt wyniośle". Poruszając poszczególne detale brat kapucyn mówił o pokorze jako o "trzeźwości", odnosząc się przede wszystkim do myśli świętego Pawła. I znowu: "Czego nie otrzymałeś?", Odnosząc się do pism niektórych mistyków, takich jak św. Teresa z Avila i bł. Angela z Foligno. Kontynuując temat pokory, mówił o "Maryi, pokornej służebnicy", a następnie, przybliżając dyskurs o rzeczywistości codziennego życia, kaznodzieja wspomniał o "pokorności i poniżeniu", z licznymi odniesieniami do klasycznego tekstu Naśladowania Chrystusa.

Czwarte wielkopostne kazanie miało za przedmiot posłuszeństwo Bogu w życiu chrześcijańskim: "Każdy podlega uznanym autorytetom". Niektóre podtytuły to: posłuszeństwo Chrystusa; posłuszeństwo jako łaska: chrzest; posłuszeństwo jako "obowiązek": naśladowanie Chrystusa; posłuszeństwo zawsze otwarte dla wszystkich.

Ostatnie kazanie wielkopostne brat Raniero poświęcił tematowi chrześcijańskiej czystości: "Nosimy broń światła". Poczynając od świadectwa św. Augustyna w jego Wyznaniach, zajmował się chrześcijańskimi motywacjami czystości; czystości jako piękna i miłości bliźniego; czystości i odnowy; i wreszcie "czystego serca".

Kończąc swoje ostatnie wielkopostne kazanie, brat Raniero złożył życzenia wielkanocne Ojcu Świętemu i wszystkim obecnym.

Pobierz / Download

ItalianoIngleseSpagnoloFrancesePortoghese
DOCX Italiano DOCX Inglese DOCX Spagnolo DOCX Francese DOCX Portoghese

 

Zdjęcia – Youtube Vatican news

 

Ostatnio zmieniany: czwartek, 26 kwiecień 2018 13:53