Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Kapucyni hinduscy w pracy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ekologii

Kotagiri: Kapucyni w Indiach postanowili na poważnie zająć się kwestią sprawiedliwości, pokoju i ekologii w swym życiu i posłudze.

Decyzję tę podjęli na zakończenie krajowego tygodnia obrad poświęconego informacji w tej dziedzinie, którego program przygotowało Biuro i Międzynarodowa Komisja Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (SPIS), a które odbyło się w klasztorze Kotagiri w stanie Tamil Nadu. 21 braci kapucynów przybyłych z różnych prowincji i regionów Indii, w dniach od 2 do 8 maja br., uczestniczyło w spotkaniu, którego celem było przygotowanie ich, a poprzez nich, przygotowanie innych braci do aktywnego zaangażowania w animację SPIS w Indiach.

Br. Benedict Ayodi OFMCap z Kustodii Kenii, dyrektor biura SPIS w Rzymie, otworzył obrady zachęcając swoich współbraci do zaangażowania się w problemy społeczności, zwłaszcza ubogiej i marginalizowanej, poprzez staranie się o zapewnienie im sprawiedliwości na wszystkich płaszczyznach, o budowanie pokoju i troskę o środowisko naturalne w obliczu różnorakich niebezpieczeństw, jakie mu zagrażają.

Kapłani z Kenii animowali poszczególne posiedzenia i motywowali uczestników, aby szli za przykładem żyjących w różnych częściach świata kapucynów oraz innych franciszkanów, którzy poważnie zaangażowali się w działalność związaną ze SPIS tak, jak o to prosił Papież Franciszek.

Spotkanie zorganizował hinduski brat kapucyn, br. Jacob Kani, niegdyś wydawca tygodnika Indian Currents, aktualny wydawca czasopisma Youth Action i przedstawiciel Azji w międzynarodowej komisji składającej się z siedmiu członków.

Wyjaśniał, że SPIS nie jest czymś opcjonalnym, dowolnym, lecz jest nieodłączną częścią misji i życia każdego kapucyna, oraz że wartości SPIS powinny być integralną częścią programów formacji braci kapucynów. Wyjaśnił też pracę komisji z perspektywy „informowania, inspirowania i integrowania”. Podobne spotkania o takim samym charakterze odbyły się do tej pory w Quito (Ekwador) i Cebu (Filipiny); zaś w Europie, Afryce i Ameryce zostaną zorganizowane na przestrzeni bieżącego roku.

W spotkaniu uczestniczyli również br. Nithiya OFMCap, o. Mascarenhas SJ i s. Mariola ze zgromadzenia Sióstr Betanek. Dzięki ich wystąpieniom uczestnicy mogli zrozumieć, w jaki sposób można się uaktywnić na płaszczyźnie SPIS. Prelegenci pomogli uczestnikom przechodzić od działalności charytatywnej do działalności SPIS opartych na poszanowaniu praw ludzkich.

Współczesne prawa, takie jak prawo do informacji, do edukacji, dostępu do żywności, otwierają szerokie możliwości dla konsekrowanych wrażliwych na socjalne problemy pracy na rzecz praw i godności ubogich ludzi w kraju, w którym przyszło im żyć.

Uczestnicy utworzyli narodową grupę koordynacyjną SPIS braci kapucynów, w celu opracowywania szczegółowych planów i projektów na terenie prowincji i regionów Indii.

Uczestnicy wyrazili uznanie dla inicjatywy komisji SPIS w zorganizowaniu tego spotkania dla kapucynów w Indiach, którzy mocno angażują się w tradycyjne działania natury duszpasterskiej i duchowej, w szkolnictwo, w działalność socjalną i wiele innych. Niektórzy z nich pracują w dziedzinie masmediów i wydawnictwa.

Wielu braci uważa, że konieczna jest zmiana paradygmatu przechodząc od starego modelu pracy zakonników w kierunku posługi bardziej aktywnej, idąc za przykładem Jezusa, św. Franciszka z Asyżu i Papieża Franciszka, tak aby życie zakonne pozostało nadal doświadczeniem znaczącym dla potrzeb współczesnych czasów.

Kapucyni, druga co do wielkości grupa w łonie rodziny franciszkańskiej, znani ze swej pracy jako pionierzy w najbardziej odległych regionach, w Indiach zorganizowani są w 15 prowincji.

Ostatnio zmieniany: czwartek, 30 czerwiec 2016 15:31