Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Franciscans International – komunikat

Międzynarodowy komitet redakcyjny Franciscans International (FI) zorganizował swoje semestralne spotkanie w genewskiej siedzibie FI, w dniach od 22 do 25 kwietnia 2016. Do komitetu dołączył Ruth Marcus, adwokat pochodzący z Malezji, jako nowy odpowiedzialny za reprezentowanie FZŚ. Doug Clorey, poprzedni przedstawiciel FZŚ zakończył swój czteroletni mandat jako przewodniczący komitetu. Joe Rozansky OFM został nowym przewodniczącym, a s. Carla Casadei została potwierdzona jako skarbniczka. Br. Benedict Ayodi OFMCap i br. Jude Winkler OFMConv, zostali potwierdzeni odpowiednio jako wice przewodniczący i jako sekretarz. We wrześniu ubiegłego roku, po dziesięciu latach, br. Joe Rozansky zakończył swoją posługę jako dyrektor biura Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia w zakonie braci mniejszych (OFM). Joe pracował w ścisłym kontakcie z Rzymską VI grupą SPIS całej rodziny franciszkańskiej; powrócił do swojej macierzystej prowincji, gdzie kontynuuje swoją posługę jako formator.

Komitet pożegnał również dwóch członków grupy: Francescę Restifo, która była dyrektorką urzędu patronackiego (z siedzibą w Genewie) i Amandę Lyons, która była dyrektorką programu amerykańskiego (z siedzibą w Nowym Jorku). Nowym dyrektorem Patronatu jest Sandra Ratjen, która niedawno objęła swój urząd.

W swoim przemówieniu przewodniczący zatrzymał się nad możliwością nakreślenia i weryfikacji aktualnej sytuacji organizacji pod kątem przyszłego programowania. Stabilność finansowa Franciscans International pozwala na długoterminowe planowanie jej działalności i inicjatyw w najbliższych latach. Dyskusja skupiła się na dwóch tematach:

1. Możliwa redefinicja obecności Franciscans International w Nowym Jorku.

2. Ustanowienie w łonie FI grupy uwrażliwiającej na tematy SPIS przy ONZ.

Ostatnio zmieniany: piątek, 24 czerwiec 2016 01:32