Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Komisja Sprawiedliwość, Pokój, Integralność Stworzenia

Doroczne spotkanie międzynarodowej komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (SPIS) Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów odbyło się w dniach od 18 do 20 kwietnia 2016, w Kurii Generalnej kapucynów w Rzymie.

Uczestniczyli w nim br. Benedict Ayodi, dyrektor biura, br. Jim Donegan, br. Henryk Cisowski, br. Jacob Kani, br. Darwin Orozco i br. John Sulle. Br. John Celichowski, przewodniczący Komisji, uczestniczył w nim za pośrednictwem Skype.

Na posiedzeniu dokonano oceny pracy Komisji w 2015 roku, z odniesieniem do spotkania SPIS w Cebu na Filipinach, spotkania formatorów w Lusaka, spotkania na temat kryzysu uchodźców we Frascati, uczestnictwa w VIII RPZ, sprawozdania z COP21, podręcznika na temat encykliki Laudato sii oraz programu dla uchodźców na Malcie i w Libanie.

Komisja przedyskutowała działalność, propozycje i programy na rok 2016. Pośród nich znajduje się opublikowanie i prezentacja na forum Rady Generalnej podręcznika SPIS, niektóre spotkania formacyjne SPIS, a także inne ważne spotkania zaplanowane w Indiach, Indonezji, Republice Dominikany, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kanadzie i Europie. Oprócz tego naszkicowano program międzynarodowego spotkania SPIS.

Bardzo ważną chwilą tego spotkania były odwiedziny pani Vittorii Alvarado, zastępcy dyrektora misji ambasady amerykańskiej przy Stolicy Świętej. Pani Vittoria mówiła na temat relacji pomiędzy Kościołem i państwem oraz całościowego zaangażowania rządu Stanów Zjednoczonych na rzecz ochrony wolności religijnej. „Wolność religii to nie to samo co wolność od religii” – mówiła. Podkreśliła też współzależność pomiędzy wolnością religijną, dobrobytem i rozwojem wspólnotowym.

Komisja SPIS wyraziła solidarność z migrantami, uchodźcami i ofiarami trzęsienia ziemi w Peru. Zakończyła obrady zdecydowanie optując za kontynuowaniem zaangażowania w zakresie Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia, idąc za przykładem i nauczaniem papieża Franciszka i zgodnie z decyzjami VIII RPZ.

br. Benedict Ayoidi

zdjęcia - br. Paweł Teperski

">https://web-dorado.com}

Ostatnio zmieniany: piątek, 24 czerwiec 2016 01:32