Curia Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 8:08 PM CEST, May 23, 2018

Krok do przodu w Ratio Formationis

W dniach 20-26 listopada 2016, w Kurii generalnej, odbyło się IV spotkanie Międzynarodowej Rady Formacji. Prowadzeni przez odpowiedzialnych z Generalnego Sekretariatu Formacji i zachęceni cennymi wskazówkami ks. Beppe Roggia, salezjanina, członkowie Rady kontynuowali prace nad tematem Ratio Formationis, dokumentu bardzo oczekiwanego przez br. Mauro Jöhri, który ma stać się głównym tematem obrad następnej Kapituły Generalnej w roku 2018.

W jakim punkcie znajduje się Ratio? Pierwszy rozdział, który syntetycznie ujmuje życie św. Franciszka, jest już gotowy i przygotowywane są tłumaczenia na różne języki. Drugi powinien zawierać pięć wymiarów, których zgodnie z Vita Consecrata i innymi dokumentami Kościoła, nie może nigdy brakować procesie rozeznawania młodego człowieka: wymiar ludzki, duchowy, intelektualny, duszpastersko-misyjny i charyzmatyczny. Trzeci rozdział, w założeniach Rady, będzie przedstawiał różne etapy formacji początkowej (postulat, nowicjat i ponowicjat), podkreślając ich cechy charakterystyczne w świetle wspomnianych wcześniej pięciu wymiarów.

Video – prezentacja spotkania

Celem tego spotkania był dialog na temat trzech etapów, aby dla każdego z nich wyszczególnić te wymogi i te wartości, które uważa się za niezbędne dla naszej franciszkańsko-kapucyńskiej tożsamości. Członkowie Rady najpierw dyskutowali nad odpowiedziami braci z całego świata na kwestionariusz; następnie kontynuowali swoją refleksję o formacji początkowej tak na płaszczyźnie osobistej jak i podczas pracy w grupach, stymulowani przez wystąpienia: br. Carmine Ranieri, który mówił o postulacie; br. Próspero, który nakreślił naturę i cel nowicjatu; br. Gaudence, który zreferował kwestie ponowicjatu pod kątem jego różnych aspektów.

Pierwszym i podstawowym celem jednak był ten, który wyraźnie określił w swoim wystąpieniu Minister Generalny: Ratio Formationis odniesie sukces tylko wtedy, kiedy wszyscy bracia Zakonu zostaną zaangażowani w przygotowanie i tworzenie tego ważnego dokumentu. Oto dlaczego postanowiono o przesunięciu ostatecznego terminu nadsyłania odpowiedzi na kwestionariusz aż do okresu Bożego Narodzenia; dlatego też wiele razy podkreślano rolę Radnych, którzy we własnych Konferencjach powinni pobudzać i zachęcać zaangażowanie się wszystkich, zwłaszcza Ministrów Prowincjalnych i odpowiedzialnych za formację.

Tymczasem jednak, gdyby ktoś zechciał dowiedzieć się więcej, może wejść na stronę www.ofmcap.org i kliknąć „Nasze blogi”, aby trafić na blog Generalnego Sekretariatu Formacji, lub też odwiedzić stronę Sekretariatu: www.sgfcap.org.

W spotkaniu uczestniczyli: br. Tomasz Protasiewicz (jako przedstawiciel CECOC), br. Eduard Rey (CIC), br. Evandro Aparecido de Souza (CCB), br. Gaudence Aikarawa (EACC), br. Giampiero Cognigni (CIMPCAP), br. Christi Francis (CCMSI), br. Juan Pablo Lobos (CONCAM), br. Kilian Ngitir (CONCAO), br. Próspero Arciniegas (CCA), br. Harald Weber (CENOC), br. Clarence Hayat (ASMEN) e br. Robert Williams (NAPCC). Obecni byli także br. Sergio Dal Moro, Radny Generalny, i br. Mariosvaldo Florentino, którego zadaniem będzie ostateczna redakcja Ratio.

Mauro Scoccia OFMCap

Ostatnio zmieniany: środa, 14 grudzień 2016 01:07