Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 3:01 PM CEST, Jul 17, 2018

Gwatemala - Ratio Formationis Zakonu

W dniach od 10 do 14 lipca 2017 roku w mieście Gwatemala (w kraju o tej samej nazwie) miało miejsce pierwsze spotkanie braci Ameryki i Australiina temat Ratio formationis Zakonu. W spotkaniu uczestniczyło 42 kapucynów pochodzących z 4 konferencji tego regionu: CONCAM, CCA, CCB i NAPCC. Zostało ono zorganizowane przez Sekretariat Formacji oraz radnych odpowiedzialnych w tym regionie za formację, a są nimi: br. Evandro da Sousa, br. Juan Pablo Lobos, br. Prospero Arciniegas i br. Robert Williams.

W pierwszym dniu, na czele z braćmi Charles Alphonse i Jaime Rey (z Generalnego Sekretariatu ds. Formacji), podjęto zagadnienie obecnych prac nad powstającym Ratio. Celem tego spotkania była perspektywa „budowania razem” wychodząca z podstawowych elementów bazowych takich jak: afektywność, wielokulturowość oraz Ratio Studiorum.

Drugiego dnia br. Charles Alphonse dotknął tematu roli moderatora w wymiarze uczuciowości. Wychodząc od perspektywy pozytywnej i odpowiedzialnej br. Mark Schenk, Radny Generalny, zaproponował pozytywną odpowiedź w kwestiach wyzwań dotyczących tej materii.

Tematy trzeciego dnia ogniskowały się wokół kwestii wielokulturowości. Dzień ten poprowadził br. Mauro Jöhri, Minister Generalny Zakonu. Zauważył on, że bogactwo jednej kultury przejawia się się w umiejętności ofiarowania samego siebie i rozpoznawania własnej tożsamość przy jednoczesnym otwarciu na ubogacającą obecność kultury drugiego.

Tego samego dania br. Mariosvaldo Florentino ukazał ubogacające wyzwanie dla naszego Zakonu, którym jest umiejętność znalezienia sposobów wyrażania i zaszczepiania naszego charyzmatu, przy jednoczesnym unikaniu próby przenoszenia całych „bloków kulturowych” do miejsca, gdzie kultura już kwitnie. Pojawia się tutaj także swego rodzaju zdrowe rozeznanie w kwestii tematu «ewangelizacji» kultury i kultur.

Czwarty dzień ogniskował się dalej wokół pogłębienia tematu Ratio. Refleksja poddana przez br. Jaime ukazywała wyzwanie formacji intelektualnej nie tylko osadzonej na bazie wiedzy teoretycznej, ale także jako skarb, który może czynić życie bogatszym i piękniejszym.

Ostatni dzień spotkania poświęcono doświadczeniu komunii braterskiej, gdzie oprócz bycia razem bracia mieli również możliwość pogłębienia wiedzy o kulturze Gwatemali oraz o ludziach tam żyjących.

Na zakończenie bracia dokonali oceny spotkania, co ma służyć pomocą w przygotowaniu kolejnych spotkań tego typu, które zgromadzą braci z Europy, Azji i Afryki.

Dziękujemy Bogu za dar naszego powołania.

Ostatnio zmieniany: wtorek, 08 sierpień 2017 05:12