Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 7:28 PM CEST, Sep 20, 2018

Kurs dla formatorów PACC-2016

Wszyscy nasi formatorzy powinni przeżyć to doświadczenie!

Kurs dla formatorów odbył się w kapucyńskim ośrodku rekolekcyjnym w Lipa na Filipinach, w dniach od 5 do 15 grudnia 2016. Uczestniczyli w nim formatorzy i inni bracia z Filipin, Tajlandii, Indonezji, Tanzanii, Korei, Nowej Zelandii, Papui Nowej Gwinei, Malezji i Wietnamu – w sumie 23 braci.

Przez kilka dni był z nami br. Eugenio, Minister Prowincjalny Filipin, animując uczestników swoimi sugestywnymi homiliami i refleksjami. Br. Victorius Dwiardy, Radny Generalny dla tego regionu, dotarł do nas podczas ostatecznej oceny spotkania, a jego obecność okazała się dla wielu braci bardzo inspirująca.

Podczas pierwszego tygodnia br. Joaquim Hangalo mówił na temat masmediów i naszej kapucyńskiej odpowiedzi na tę rzeczywistość. W czasie spotkań doszliśmy do wniosku, że właściwą metodą jest wychowanie do odpowiedzialnego używania masmediów na różnych etapach formacji. Bracia zostali też wprowadzeni do świata masmediów i skonfrontowani z jego wyzwaniami. Br. Charles Alphonse poprowadził braci po ścieżkach wewnętrznego rozeznania, ukierunkowanego na rozpoznanie żywotnych punktów, na które należy zwrócić uwagę. Oprócz tego bracia mogli skorzystać z medytacji terapeutycznej prowadzącej człowieka do opanowania własnej przeszłości i własnych możliwości. Punktem kulminacyjnym tego doświadczenia było przekroczenie wewnętrznego rozeznania, aby otworzyć się na kontemplację Boga na sposób franciszkański tak, aby osiągnąć swego rodzaju harmonijną integrację.

Br. Jaime Rey pomógł braciom w wejściu do świata brata Franciszka i siostry Klary. Bogactwo wewnętrznego spojrzenia Franciszka na świat, jego kontemplacja, kryzysy i pragnienie braterstwa pomogły braciom w ożywieniu franciszkańskiego ducha braterstwa. Br. Jaime objaśnił także kulisy przygotowania Ratio Formationis i jej praktyczne zastosowanie. Br. Cesar Acuin dostarczył braciom wskazówek dotyczących przygotowania kapucyńskich programów studiów i procesu formacyjnego na każdym etapie formacji. Jego wizja poparta doświadczeniem pomogła formatorom w zapoznaniu się z metodami franciszkańskiego rozeznania i duchowego towarzyszenia.

Z kolei br. Joel De Jesus stał się źródłem inspiracji poprzez podzielenie się swoim doświadczeniem życia na peryferiach społeczeństwa. Jako lekarz żyjący wśród tubylców podzielił się doświadczeniami towarzyszenia naszym braciom studentom w przeżywaniu kontaktów z ludźmi z peryferii. Wyjaśnił też na czym polega Kapucyńska Misja Medyczna.

Nasi bracia w kapucyńskim ośrodku rekolekcyjnym wyróżnili się przez swoją kapucyńską gościnność. Był to czas franciszkańskiej oraz biblijnej odnowy, pogłębienia, studium na temat świata masmediów i etyki, był to czas osobistego wzrostu przez doświadczenie wnętrza i harmonijnej integracji. Uczestnicy doświadczyli życia braterskiego, kontemplacji i pogłębienia na tematy, o których mówiliśmy, jak również wewnętrznych poszukiwań w celu osiągnięcia harmonijnej integracji duchowej w ich codziennym życiu. Jeden dzień przeznaczono na doświadczenie życia na peryferiach, gdzie jako kapucyni posługujemy odpowiednio do potrzeb. Można było także odwiedzić Hidden Valley („Ukrytą Dolinę”); bracia, zanurzeni w pięknie natury, przeżyli dzień milczącej kontemplacji. Historia własnego powołania i dyskusja w grupach na podejmowane tematy pomogły braciom w ich przyswojeniu. Uczestnicy uznali, że wszyscy nasi formatorzy powinni przeżyć podobne doświadczenie.

Ostatnio zmieniany: środa, 08 luty 2017 14:10