Curia Generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 8:08 PM CEST, May 23, 2018

Bulla Ite vos: „pamięć zamieszkiwana”, aby wspólnie wędrować ku przyszłości

Idea Franciszkańskiej grupy koordynacyjnej z Asyżu zrodziła się podczas asyskiej wizyty papieża Franciszka w dniu 4 października 2013 roku. Papież na jej zakończenie, po tym jak złożył hołd św. Franciszkowi w jego grobie, zwrócił się do ministrów generalnych i innych braci tam obecnych w tych słowach: „Doskonale! Powinniście pozostać w jedności!”. To zaproszenie dane przez papieża spotkało się z żywym pragnieniem, jakie było już w naszych sercach, by „pielgrzymować razem i wzrastać w tym samym powołaniu i misji”.

Projekt Bracia franciszkanie na kapitule zrodził się po to, aby wspólnie przygotować i wspólnie przeżywać uroczystości jubileuszowe Odpustu z Asyżu (osiem wieków przypada w 2016 roku) i bulli papieskiej Ite vos (pięć wieków w 2017 roku), a także po to, by potem wspólnie w jeszcze większej jedności tworzyć projekty na przyszłość.

Ta inicjatywa przyjęta i rozpowszechniona przez czterech ministrów generalnych rodziny franciszkańskiej, przedstawia się i proponuje w całej swej prostocie, jako doświadczenie pilotujące inne inicjatywy, jakie mają czy mogą mieć bracia obecni na całym świecie.

Podczas spotkania, jakie miało miejsce 30 czerwca 2015 roku, mieliśmy możliwość by przekazać ministrom prowincjalnym i ich najbliższym współpracownikom informacje co do aktualnych zadań, jakie stoją przed nami, głównie tego, by na 2017 rok przygotować Najwyższej Kapituły Generalnej (capitolo generalissimo) , jak też podzielić się ideami i propozycjami w perspektywie Zgromadzenia plenarnego wszystkich wspólnot franciszkańskich z Umbrii.

Tym sposobem doszliśmy do przekonania, iż każdy z nas powinien być przekonany, co do życia w duchu autentycznego i głębokiego pojednania pomiędzy rodzinami franciszkańskimi oraz braterskiej przyjaźni, co też pozwoli z większą siłą i jasnością dawać świadectwo charyzmatowi życia brata Franciszka.

Coraz częściej spotkania, dialog i modlitwa przeżywana przez braci mniejszych przynoszą owoce pokoju i ewangelizacji. Pielgrzymując teraz, jak nigdy wcześniej razem, mamy nadzieję iż uda nam się dać miejsce dla inicjatyw o charakterze profetycznym, które w sposób konkretny będą się przekładać na rzeczywistość „misyjną” przeżywaną w duchu jedności.

Materiał, jaki aktualnie przekazujemy do dyspozycji składa się z:

  1. Dokumentu stworzonego przez grupę roboczą Bracia Franciszkanie na kapitule i zatytułowanego Itinerarium wspólnej formacji i wzrostu w tym samym franciszkańskim powołaniu i misji (2015-2018). Dokument ten, wskazuje na podstawowe założenia przekazując wskazówki na lata 2015-2018, jakie Franciszkańska grupa koordynująca zaproponowała, stawiając sobie za cel wzrost w wierności kreatywnej wobec charyzmatu, by przekazywać coraz bardziej konstruktywne świadectwo naszego życia.
  2. Bulli Ite vos. Nie było do tej pory tłumaczenia włoskiego (jak również polskiego) tej bulli, stąd też myślimy, iż już samo jej przetłumaczenie jest godnym pochwały dziełem na rzecz kultury. Chcemy z serca podziękować braciom Bruno Pennacchini i Umberto Occhialini za przetłumaczenie z języka łacińskiego na j. włoski; a na j. polsku bratu Wiesławowi Block.
  3. Refleksji historycznej zatytułowanej Analiza wydarzeń związanych z bullą Ite Vos. Zawiedzione nadzieje. Ten artykuł został napisany przez brata Luigiego Pellegrini OfmCap, którego poprosiliśmy o ukazanie w sposób ogólny sytuacji, w jakiej znalazł się Zakon w 1517 roku po ogłoszeniu wspomnianych bulli. Stały się one przyczyną sukcesu czy upadku?
  4. Refleksji teologicznej zatytułowanej Esencjalne elementy teologii życia konsekrowanego dzisiaj, pożyteczne dla ponownego odczytania historii. Ten tekst został napisany przez br. Alceo Grazioli TOR, jako synteza wspólnej pracy wykonanej przez grupę teologów (bp Paolo Martinelli, sr. Simona Paolini FMGB, br. Domenico Paoletti OfmConv i br. Giancarlo Rosati Ofm). Tę komisję poprosiliśmy by wskazała na podstawowe elementy Vita Consecrata dziś, poczynając od Soboru Wat. II, którego wszyscy jesteśmy synami.
  5. Kolejnym tekstem jest artykuł napisany przez brata Luciano Bertazzo OfmConv zatytułowany: Powołanie i misja braci franciszkanów we współczesnym Kościele i świecie -
    Pamięć zamieszkiwana. Ten artykuł jest syntezą pracy dokonanej przez grupę historyków (br. Luigi Pellegrini OfmCap, br. Giuseppe Buffon Ofm i bp Mario Sensi). Tekst ten ofiarowuje interesującą interpretację teologiczną wydarzeń z przeszłości.
  6. Odwołując się do tego ostatniego artykułu, spróbowaliśmy nakreślić orientacyjne linie dla wspólnej wędrówki i pielgrzymowania. Jest naszym pragnieniem, by po właściwym przygotowaniu, udało się zamanifestować pojednanie pomiędzy nami i dać świadectwo wzajemnej miłości w dniu 11 lipca 2017 roku, w 500 lat po ukazaniu się breve apostolskiego Romanum Pontificiem (11 lipiec 1517). Wskazaliśmy na trzy momenty, jakie wspólnoty franciszkańskie żyjące na tym samym terytorium mogłyby zorganizować w ciągu jednego lub kilku dni: Trzy etapy pamięci.

Dziękujemy Wam, wszystkim franciszkanom za uwagę, jaką dajecie temu wspólnemu pielgrzymowaniu. Szczególne podziękowanie kierujemy wobec tych, którzy już od dłuższego czasu pracują, jako członkowie dwu komisji.

Zjednoczeni w modlitwie i w Serafickim Ojcu Franciszku, pozdrawiamy Was z braterskim uczuciem, przypominając Wam o następnym spotkaniu w dniu 11 lipca 2016 roku, na dzień pojednania i świadectwa braterskiej miłości.

brat Antonio M. Tofanelli OfmCap
w imieniu Franciszkańskiej grupy koordynującej z Asyżu

Scarica / Download

ItalianoIngleseFrancesePortogheseSpagnoloPolacco
PDF Italiano PDF Inglese PDF Francese PDF Portoghese PDF Spagnolo PDF Polacco
DOCX Inglese DOCX Francese DOCX Portoghese DOCX Spagnolo DOCX Polacco
Ostatnio zmieniany: piątek, 30 grudzień 2016 00:50