Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:24 PM UTC, Feb 2, 2023

Kurs formacji permanentnej – bracia języka hiszpańskiego i portugalskiego

22 braci kapucynów z Ameryki Łacińskiej i Hiszpanii, w dniach od 3 do 21 kwietnia 2016, uczestniczyło w Kursie formacji permanentnej zorganizowanym w Asyżu i w innych miejscach franciszkańskich. Poprzez odwiedzenie miejsc franciszkańskich, refleksję i doświadczenie historycznych wartości charyzmatu w miejscach ważnych ze względu na naszą historię i charyzmat, życie braterskie i kontemplację, wspomniani bracia mogli spotkać św. brata Franciszka i św. siostrę Klarę. Mieli możliwość odnowy i uaktualnienia w sferze duchowości biblijnej, rozeznania, podróży wewnętrznej, kapucyńskiej historii, terapii leczącej rany z przeszłości i kontemplacji pod kątem holistycznej integracji. W tych dniach odnowy przeżywali i dzielili ducha braterstwa i powszechnej wspólnoty. Mogli się również spotkać z Ministrem Generalnym, br. Mauro, oraz z braćmi należącymi do innych rzymskich wspólnot: kurii generalnej, domu przy Via Cairoli, kolegium międzynarodowego, a także braci z Asyżu, Camerino i Frascati.

Animatorami kursu byli: br. Jaime Rey, Sidney Machado, Leonardo Gonzalez, Martin Torres i Charles Alphonse. Uczestnicy dziękowali Panu i Zakonowi za ten owocny czas, za możliwość zasmakowania w łasce początków, za chwile spotkania i refleksji z braćmi z innych prowincji. Wyrazili nadzieję, że także wielu innych braci naszego Zakonu bądź już przeżyło, bądź też będzie mogło przeżyć podobne doświadczenia jak te, przeżyte przez nich w ciągu ostatnich dni.

Charles Alphonse OFMCap & Jaime Rey OFMCap – Generalny Sekretariat Formacji

Photo-gallery on-line