Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 3:28 PM UTC, Jan 23, 2023

Schola Fratrum

Schola Fratrum

Nauczyć się być braćmi dla wszystkich

Przygotowanie do Ratio Formationis Localis – CCMSI – Indie 2021

Przygotowanie tekstu z udziałem wszystkich braci, wsłuchanie się w wyzwania własnego kontekstu geograficznego i kulturowego oraz próba zrozumienia aktualności naszego charyzmatu jest naprawdę sztuką. Momenty modlitwy, słuchania, głębokiej refleksji, dzielenia się i braterskiego rozeznawania mogą uwiarygodnić dokument Ratio Formationis Localis.

Od 6 do 21 grudnia 2021 r. formatorzy, delegaci GPIC (Sekretariat Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia- około 41 braci) i Wyżsi Przełożeni CCMSI (Konferencja Wyższych Przełożonych Kapucyńskich w Indiach) wraz z odpowiednimi radami (około 65 braci) odbyli interaktywne seminarium w Centrum Poradnictwa Anugraha (Tamilnadu - Indie), aby przygotować Ratio Formationis Localis i zapoznać się z niektórymi istotnymi tematami naszej duchowości, charyzmatu, międzykulturowości i formacji.

Różni eksperci oświetlili nam podstawy teologiczne naszego „charyzmatycznego proprium”, dialog między bogactwem naszej duchowości franciszkańskiej a wartościami kultur lokalnych, doświadczenie naszej tożsamości na różnych szerokościach geograficznych subkontynentu indyjskiego. Wspólnie rozważaliśmy także wyzwania współpracy międzyprowincjalnej, potrzebę nowego spojrzenia na naszą formację ludzką, zwłaszcza dojrzałość psychoseksualną, odpowiedzialność bycia blisko ubogich, a także wagę celebrowania radości wspólnego życia jako bracia kapucyni.

Zwracając się do uczestników w formie on-line z Rzymu, nasz Minister generalny, br. Roberto Genuin, powiedział:

„Nie ma życia kapucyńskiego, jeśli nie ma życia braterskiego - Braterstwo jest jednym z mocnych elementów naszej tożsamości. W każdej wspólnocie powinno być co najmniej trzech członków, ale jeśli to możliwe, zachęcamy do większej liczby. Ratio Formationis jest przeznaczony nie tylko do formacji początkowej, ale także do formacji ciągłej (matka formacji początkowej) i do wszystkich etapów formacji w naszym życiu. Nie zapominaj o tym, jak ważna jest troska o promocję powołań. Duch Ratio Formationis Localis musi wniknąć w mentalność lokalnych kultur waszych okręgów. Zajmie to czas i energię, ale musimy skupić swoją pracę na tych punktach.”

Każdego ranka, br. John Baptist, Radny generalny CCMSI, poprzedzał pracę zebranych od głębokiej biblijnej medytacji, aby oświecić różne rzeczywistości formacji w kontekście indyjskim. Jednocześnie br. Waldheim, Prezydent CCMSI, zaprosił wszystkich uczestników do skupienia się na praktycznej pracy RFL na ich własnej Konferencji.

Raport z wizyty akademickiej w naszych ośrodkach akademickich, przedstawiony przez Sekretariat Generalny Formacji, oraz inne wkłady uczestników, uwypukliły kilka ważnych wyzwań: kompresję i personalizację spostrzeżeń RFL, współpracę międzyprowincjalną, zapewnienie wystarczającej liczby personelu do centrów formacyjnych, potrzebę współpracy w celu znalezienia nowych modeli promocji powołań, tworzenie niektórych wspólnych wspólnot formacyjnych na poziomie CCMSI oraz zaangażowanie Sekretarzy Formacji z każdego okręgu w celu oceny i animowania wspólnot formacyjnych zgodnie z duchem Ratio.

Obecność członków GPIC wzmocniła spotkanie i refleksję. Myśląc o przyszłości, obie grupy zgodziły się co do potrzeby pogłębiania ducha braterskiej współpracy między projektami formacyjnymi a projektami GPIC: pokój, sprawiedliwość, dialog międzyreligijny, troska o stworzenie i bliskość z ubogimi są duszą naszej formacji. Uczestnicy przedstawili konkretne propozycje łączenia i towarzyszenia doświadczeń formacyjnych na peryferiach, uznając potrzebę posiadania oświeconej wizji aktualnej rzeczywistości społecznej.

Błogosławieństwem było to, że przez trzy dni wszyscy Wyżsi Przełożeni ze swoimi radami mogli zapoznać się z niektórymi istotnymi tematami i zastanowić się nad Ratio Formationis Localis. W tym celu postanowili powołać komisję koordynującą opracowanie dokumentu przed przedstawieniem go Radzie Generalnej do zatwierdzenia. Komisja będzie w ścisłym kontakcie z Generalnym Sekretariatem Formacji.

Z przyjemnością dzielimy się z Wami tym filmem, który jest małą prezentacją piękna naszego spotkania: Przyjdź i świętuj...!

Ostatnio zmieniany: wtorek, 08 luty 2022 22:27