Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Wielkopostny dzień skupienia

W czwartek 18 lutego, zaraz po Środzie Popielcowej, wspólnota Kurii Generalnej Kapucynów w Rzymie przeżywała dzień skupienia, pragnąc wejść głębiej w tajemnicę Wielkiego Postu. Dzień skupienia prowadził br. Alessandro Ferrari z Prowincji Mediolanu (Włochy), aktualnie członek wspólnoty przy Via Cairoli. W ramach dnia skupienia bracia wysłuchali dwóch konferencji oraz homilii podczas Eucharystii sprawowanej w centralnej części dnia to jest w południe.

Pierwszą konferencję br. Alessandro poświęcił kwestii słuchania jako podstawowego warunku wejścia na drogę nawrócenia. Homilia kontynuowała tematykę bycia w drodze jako element procesu powrotu do Boga, zaś popołudniowa konferencja poświęcona była nawróceniu sprawiedliwego.

Pod koniec dnia, bracia jak w każdy czwartek, zebrali się w kaplicy na modlitwie nieszporów wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Z notatek kaznodziei:
„Każda droga do świętości zaczyna się od słuchania”

Drogi świętości zawsze zaczynają się od słuchania słowa. Widzimy to na przykładzie Maryi Dziewicy, która była doskonałym wzorem owocnego słuchania słowa, zdolną do przyjęcia go, strzeżenia i nieustannego rozważania: „Maryja ze swej strony zachowywała to wszystko, rozważając je w swoim sercu” (Łk 2, 19). (…) Św. Franciszek przed Krzyżem San Damiano słyszy kilka słów i zmienia swoje życie. Wyzna później, że to Pan objawił mu, że ma żyć zgodnie z formą świętej Ewangelii. Świętość nie jest możliwa, jeśli nie zaczyna się od codziennego słuchania słowa Bożego.

Ostatnio zmieniany: piątek, 05 marzec 2021 14:00