Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 4:07 PM UTC, Feb 22, 2024

Wspólnie wokół ołtarza Pańskiego

Wyróżniony Wspólnie wokół ołtarza Pańskiego

Rzym, 3 września. Program prac Kapituły przewidywał, że w tym dniu, tj. 3 września, zostanie wybrany nowy Minister generalny Zakonu. Tak też się stało, i wczoraj już przekazano na ten temat informacje. Wynik głosowania kapitulnych zadecydował o wyborze Br. Roberta Genuin na nowego Ministra generalnego. Program przewidywał również, że tego dnia Eucharystii przewodniczyć będzie nowy Minister. Dlatego wieczorem wszyscy kapitulni zebrali się w kaplicy Kolegium na celebrację liturgiczną, liturgia z dnia wspominała wielkiego papieża i doktora kościoła Św. Grzegorz Wielkiego. Wydaje się, że teksty liturgiczne mszy świętej zostały wybrane specjalnie na tę okazję: pierwszy tekst ze Św. Pawła (1 Kor 2, 1-5), który sprowadzał całe głoszenie do Chrystusa Ukrzyżowanego, podczas gdy fragment z Ewangelii według Św. Łukasza (4, 16-30) opowiadał o przybyciu Jezusa do Nazaretu i ogłaszał Jego misję ("…Duch Pański posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę"). Minister skupił się w swojej refleksji nad obydwoma tekstami, ale w sposób szczególny nad Ewangelią, którą to wyjaśnił jasno i skutecznie. "Uderza przejrzystość, z jaką Jezus się objawia: Dzisiaj, to Pismo się wypełniło. To tak, jakby powiedzieć: Oto jestem prawdziwym posłanym przez Boga, to znaczy, że to ja przynoszę Zbawienie, jestem Zbawicielem. Reakcja mieszkańców Nazaretu jest w pewnym sensie zrozumiała: znamy go, jest synem Józefa. Jak może od Niego przyjść Zbawienie? On jest jednym z nas. Myślę, że czasami również i nam trudno jest zaakceptować, że Bóg stał się jednym z nas, że przyjął nasze ciało, naszą ludzką sytuację. Zbawienie przychodzi z góry". I w ten sposób również wybór Ministra może być odczytany z tej perspektywy Zbawienia, które przychodzi z góry. Dalej celebracja była kontynuowana: ofiarowanie został podkreślone uroczyście przez grupę afrykańskich braci, którzy w kadencyjnym rytmie wnieśli dary na Eucharystię, podczas gdy w czasie komunii bracia Indonezyjczycy wykonali swoje piękne pieśni.

Dzisiaj, 4 września od rana kapitulni rozpoczęli analizę ważnego dokumentu dla życia Zakonu, a mianowicie Ratio Formationis, będzie on zajmował refleksję braci w nadchodzących dniach; ważnego dokument, ponieważ będzie prowadził formację braci w nadchodzących latach. Praca nad nim wymagała wielu badań, a także wielu spotkań na szczeblu lokalnym, krajowym i międzykontynentalnym. Projekt dokumentu przedstawił dziś salezjański ekspert O. Giuseppe Roggia, który wyjaśnił wszystkim wagę i złożoność problemów z nim związanych.

Video:

Zdjęcia:

Ostatnio zmieniany: wtorek, 04 wrzesień 2018 16:59