Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 4:07 PM UTC, Feb 22, 2024

Nowy Minister Generalny

Wyróżniony Nowy Minister Generalny

Dzisiaj, 3 września, w Międzynarodowym Kolegium św. Wawrzyńca w Rzymie, Kapituła Generalna Braci Mniejszych Kapucynów, wybrała na fukncję Ministra Generalnego brata Roberto Genuin z Prowincji Weneckiej.

Br. Roberto Genuin - Życiorys

Br. Roberto Genuin urodził się 20 września 1961 roku w Falkadzie (prowincja i diecezja Belluno, Włochy) w licznej i wierzącej rodzinie, rodzice to Antonio Genuin i Valerii Adami. Został ochrzczony 24 września. W wieku jedenastu lat (1972) wstąpił do Serafickiego Seminarium Duchownego Castelmonte (prowincja Udine). Rok nowicjatu rozpoczął dnia 3 października 1980 r. w Lendinarze (prowincja Adria-Rovigo), śluby czasowe złożył 4 października 1981 r., następnie profesję wieczystą 30 czerwca 1985 r. w Wenecji. Magisterium z teologii z wynikiem "Summa cum laude" otrzymał 27 czerwca 1986 r. w Wenecji, na Międzyprowincjalnym Studium Teologicznym "Laurentianum". Został wyświęcony na kapłana 27 czerwca 1987 roku, w swojej rodzinnej parafii Falcade (Belluno). W latach 1991-1996 był członkiem naszego Kolegium Międzynarodowego w Rzymie. Ukończył studia doktoranckie "Utroque Iure", na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Jako diakon był już animatorem Serafickiego Seminarium Duchownego (1986-1987), a następnie jego dyrektorem (1987-1991). Po studiach w Rzymie został mianowany gwardianem w Wenecji, wicedyrektorem Teologicznego Studium Teologicznego "Laurentianum" i tamże stałym wykładowcą w latach 1996-2008. Wybrany wikariuszem prowincjalnym, uczestniczył jako delegat w Kapitułach generalnych w latach: 2006, 2012 i 2018. W 2008 roku został wybrany dwukrotnie Ministrem prowincjalnym, na trzyletnią kadencję. W 2014 roku Minister Generalny mianował go Ministrem prowincjalnym prowincji weneckiej "Santa Croce". W 2017 roku br. Roberto został mianowany gwardianem klasztoru w Rovereto (Trydent).

W okresie sprawowania funkcji ministra prowincjalnego odwiedził wszystkich braci z prowincji we Włoszech i za granicą, tam gdzie bracia pracowali jako misjonarze, lub w cichej służbie Kościołowi (Angola, Zielony Przylądek, Mozambik, Brazylia, Grecja, Węgry, Gruzja, Izrael, Szwajcaria). Na prośbę Zakonu, zgodził się na wysłanie młodych braci nie tylko do delegatur prowincjalnych Grecji i Węgier, ale także do nowej obecności w Gruzji, Szwajcarii i Clermont-Ferrand (Francja), w ten sposób wspomagając "Projekt Europa". Jako członek Komisji, współpracował przy rewizji Konstytucji Braci Mniejszych Kapucynów, pracując nad przypisami oraz całym aparatem prawnym. Był również członkiem Komisji przygotowawczej na kapitułę generalną w 2018 r., która wybrała go na Ministra.

W trakcie dzisiejszego głosowania (3 września 2018 r.) podczas 85-tej Kapituły generalnej w Rzymie br. Roberto Genuin, został wybrany w pierwszej turze wyborów Ministrem generalnym Zakonu Kapucynów.

Ostatnio zmieniany: piątek, 07 wrzesień 2018 17:12