Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Spotkanie Sekretariatu Ewangelizacji i Współpracy Misyjnej CCH.

W dniach 20-27 czerwca 2024 r. bracia odpowiedzialni za Sekretariat Ewangelizacji i Animacji Misyjnej Konferencji Ameryki Łacińskiej (CCH) spotkali się w Cartago w Kostaryce. Spotkanie to, bazując na Ewangelii i opierając się na naszej kapucyńskiej tożsamości, miało ważne znaczenie dla wzmocnienia misji.

Br. Mariosvaldo Florentino, sekretarz generalny ds. ewangelizacji, animacji i współpracy misyjnej, zaprosił nas do refleksji nad teologią misji, wskazując na centralne miejsce Boga oraz na rolę Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego jako przewodników w naszej pracy ewangelizacyjnej. Ponadto omówiono metodę apostolską Jezusa i franciszkański model misji, podkreślając znaczenie życia apostolskiego/misji opartego na naszych wartościach braterstwa, minoritas, kontemplacji i służby ubogim.

Spotkanie stało się okazją do poznania i docenienia różnych aktywności misyjnych w poszczególnych okręgach Konferencji oraz do refleksji nad możliwymi konkretnymi działaniami dla dalszego  rozwoju tych rzeczywistości.

Na zakończenie spotkania bracia podsumowali wykonaną pracę w trzech punktach, które będą przedmiotem pracy sekretariatów w okręgach Konferencji Ameryki Łacińskiej:

1 - Animacja: wzmacniać braterstwo i ducha minoritas sekretariatów lokalnych, które są niezbędnymi filarami naszego świadectwa wśród najbardziej potrzebujących. Używać różnych środków komunikacji, aby szerzyć apostolat i dzieła ewangelizacji, nieustannie stawiając sobie wyzwania związane z misją.

2 - Formacja: troszczyć się o formację naszych braci do misji Ad Gentes i Inter Gentes, do nowej ewangelizacji i do zwyczajnej ewangelizacji w stylu kapucyńskim. Formacja ciągła powinna zawierać konkretne treści dotyczące naszego życia apostolskiego i misyjnego. Współpracować z formatorami, aby doświadczenia misyjne były promowane na wszystkich etapach formacji początkowej.

3 - Wsparcie: uznajemy konieczność wspierania powołań misyjnych, nie tylko finansowo i materialnie, ale także duchowo, zgodnie z naszą franciszkańską duchowością kapucyńską. Uważamy za niezbędne organizowanie zbiórek funduszy na wsparcie naszych inicjatyw misyjnych i funduszu solidarności Zakonu.

Spotkanie wzmocniło więzi między braćmi z Sekretariatu i potwierdziło zaangażowanie w ewangelizację i misję. Utwierdziło przekonanie o kluczowym znaczeniu pracy w jedności i braterstwie dla realizowania misji Zakonu Kapucynów przez okręgi CCH.

Ostatnio zmieniany: wtorek, 09 lipiec 2024 08:36