Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

VIII Dzień Rodziny Kapucyńskiej 2024

„Przylgnięcie Franciszka do Chrystusa Ukrzyżowanego rozwija się w jego synach i córkach w historii ośmiu wieków”.

W ramach wielkiej i zróżnicowanej rodziny franciszkańskiej i w komunii z nią, my, kapucyni, utrzymujemy szczególną relację z niektórymi instytutami życia konsekrowanego utożsamianymi z naszą własną tradycją. Stało się tak dlatego, że te wspólnoty zostały założone przez kapucynów lub bracia współpracowali w ich uformowaniu, albo też z powodu duchowej bliskości i podobieństwa w misji.

Co roku, 3 lipca lub w tym samym czasie, chcemy wspólnie przeżywać Dzień Rodziny Kapucyńskiej, którego celem jest wspieranie ducha przynależności do naszej duchowej rodziny, spotkań i współpracy między jej członkami, zarówno na poziomie ogólnym, jak lokalnym i regionalnym.

Chcemy:

- modlić się, dziękować, świętować: zachęcać do modlitwy w każdej wspólnocie braterskiej, a także do szczególnych chwil modlitwy liturgicznej i celebracji Eucharystii z najbliższymi wspólnotami Instytutów życia konsekrowanego naszej duchowej rodziny. 

- zorganizować spotkania, dialog, dzielenie się: proponujemy, aby zachęcać do momentów swobodnej relacji i dialogu pomiędzy różnymi członkami naszej rodziny kapucyńskiej, na przykład poprzez wspólny obiad lub przekąskę, czy też wycieczkę, uznając poszczególne formy uczestnictwa, wymieniając informacje się, aby poznać nasze realia i wyzwania;

- planować, współpracować, animować: nadal zachęcać do wspólnej misji, koncentrując się na jakimś konkretnym działaniu lub wspólnej pracy, choćby wydawała się mało ważna.

Wkrótce będzie dostępna pomoc do podjęcia modlitwy i refleksji, aby ożywić temat stulecia stygmatów świętego Franciszka.

Nasza duchowa Rodzina Kapucyńska, w komunii z wielką rodziną franciszkańską i z całym Kościołem, czuje się zaproszona do dziękczynienia Bogu za naszą wspólną historię. Stara się także pomagać sobie nawzajem w braterskiej relacji, w przeżywaniu codzienności z większą pasją, pragnie mocy Ducha Świętego, aby z nadzieją patrzeć w przyszłość.

PDF Spanish: https://drive.google.com/file/d/1rzRT9gqCWqGeKB_889FdRK3siUyG_tmX/view

PDF Italian: https://drive.google.com/file/d/1XkfYUsJJr_29_2nFYC0EkEij3CS-VyFb/view

PDF English: https://drive.google.com/file/d/1ELA6W2UWCJe9dC2TSL-bAoe18OofzLn_/view

Ostatnio zmieniany: środa, 03 lipiec 2024 11:26