Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 3:36 PM UTC, May 29, 2024

Spotkanie Grupy Prawnej

Pismem z dnia 29 lipca 2023 r. (Prot. n. 00232/23) Minister generalny, br. Roberto Genuin, za zgodą Rady generalnej, powołał grupę prawną Zakonu (zwaną GrJusCap), której zadaniem jest zbadanie i rozwiązanie niektórych problemów prawnych, pojawiających się w ostatnich latach, w perspektywie i w ramach przygotowań do najbliższej Kapituły generalnej w 2024 roku. 

W skład komisji wchodzą: 
br. José Ángel Torres Rivera, Wikariusz generalny
br. Albert D'Souza, Prokurator generalny
br. Alfredo Rava, Wiceprokurator generalny
br. Vincenzo Mancusi z Prowincji Longobardii
Bruno Macrì z Prowincji Kalabrii
br. Krzysztof Pawlik z Prowincji Italii Centralnej
fr. Jean Miguina z Kustodii generalnej Czadu i Środkowej Afryki
fr. Jesús María García Las Heras z Kustodii Ekwadoru
fr. Mark Scicluna z Prowincji Malty

Grupa spotkała się trzykrotnie, we wrześniu i listopadzie 2023 r. oraz na przełomie lutego i marca 2024 r. 

Minister generalny poprosił GrJusCap o przeanalizowanie i przygotowanie sugestii, propozycji i dokumentów, które zostaną przedłożone Radzie generalnej, a następnie Kapitule generalnej. Wśród omawianych tematów znalazły się: nowe wytyczne Zakonu, dotyczące nadużyć wobec nieletnich i nieporadnych osób dorosłych; pewne kwestie zawarte w Porządku Odprawiania Kapituł Generalnych, w Konstytucjach i Ordynacjach Kapituł Generalnych, które zawierały luki lub niespójności w odniesieniu do prawa powszechnego lub w zakresie samych dokumentów; zaproponowano refleksję i nowy dokument dotyczący listów obediencyjnych; omawiano sprawę delegatur Zakonu (OG 8/25) i tożsamość prawną Wspólnot braterskich świętego Wawrzyńca z Brindisi (FSL). Został również przedstawiony podręcznik, który Prokura generalna przygotowała jako pomoc dla przełożonych wyższych w zwyczajnym zarządzaniu okręgami.

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 11 marzec 2024 08:41