Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 2:39 PM UTC, Jul 16, 2024

Spotkanie nowych Ministrów, 2023

W ciągu pełnego tygodnia, 26 nowych ministrów prowincjalnych i kustoszy z całego Zakonu Kapucynów, spotkało się we Frascati (Rzym) na formacji i braterskiej wymianie doświadczeń. Formacja, zorganizowana przez Kurię Generalną, odbyła się w dniach od 26 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Według wikariusza generalnego Zakonu, fra José Angel Torres Rivera, celem kursu było "poinstruowanie ministrów prowincjalnych i kustoszy w zakresie posługi, jaką pełnią w swoich okręgach". Spotkanie z Ministrem generalnym i jego radą, a także z różnymi urzędami Kurii Generalnej, ma na celu udzielenie ministrom porad we wszystkich obszarach i potrzebach, które dotyczą ich posługi animowania braci".

Podczas tygodnia formacyjnego zostały przedstawione różne tematy związane z pracą ministra: formacja w Zakonie, postać i rola ministra prowincjalnego/kustosza, władza i posłuszeństwo, prokura generalna i zadania priorytetowe dla własnych okręgów zakonnych. Podczas pracy formacyjnej obecni skorzystali z okazji, aby omówić różne wyzwania stojące przed Zakonem we współczesnym świecie, a przede wszystkim zastanowić się nad rolą ministra, który ma "być gotowy, aby słuchać braci", bo do takiej posługi jest powołany. Spotkanie zakończyło się w niedzielę 02 lipca pielgrzymką do Asyżu, gdzie ministrowie i kustosze celebrowali Eucharystię przy grobie św. Franciszka.

Flickr

 

Incontro Nuovi Ministri 2023

Ostatnio zmieniany: środa, 12 lipiec 2023 08:21
Więcej w tej kategorii: « Br. Victorius Dwiardy Brat Luis Dri »