Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 10:57 AM UTC, Jun 20, 2024

Nowa konferencja śródziemnomorska

W dniach 22-24 czerwca 2023 r. w Międzynarodowym Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi w Rzymie zebrali się ministrowie prowincjalni, kustosze, delegaci i gwardiani 21 prowincji (Kalabria, Kampania-Bazylikata, Katalonia, Włochy Środkowe, Chorwacja, Emilia-Romania, Foggia, Francja, Genua, Lombardia, Malta, Marche, Piemont, Portugalia, Apulia, Sardynia-Korsyka, Sycylia, Słowenia, Hiszpania, Toskania, Wenecja), 3 kustodii (Rumunia, Szwajcaria Włoska, Bliski Wschód), 3 delegatur (Turcja, Grecja, Albania) i 2 Domus presentiae (Algieria, Jerozolima), którzy pracują nad utworzeniem nowej Euro-Śródziemnomorskiej Konferencji Kapucynów (CEMCap).

Spotkanie służyło dopracowaniu niektórych szczegółów związanych z celebracją ogłoszenia oficjalnego dekretu, który odbędzie się w dniu 11 września 2023 r. wraz z ustanowieniem Konferencji Europy Północno-Wschodniej podczas uroczystego spotkania, w którym wezmą udział wszyscy wyżsi przełożeni zaangażowani w tę reorganizację . Podczas tego trzeciego spotkania przyszłej Konferencji, z których jedno odbyło się online, dyskutowano nad niektórymi najważniejszymi i najpilniejszymi kwestiami, którymi należy się zająć przy tworzeniu nowego organu, takimi jak formacja początkowa i jej struktura.

Konieczne było również opracowanie projektu statutu, który mógłby zostać zatwierdzony ad experimentum, aby nadać formę normatywną wszystkim aspektom nowej konferencji, a także zastanowić się nad technicznymi warunkami przejścia od poprzednich konferencji do nowej oraz nad możliwościami animacji Konferencji Eurośródziemnomorskiej, nie odrzucając, ale promując to, co zostało dokonane do tej pory w różnych częściach Europy. Do zgromadzonych zwrócił się kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, który mówił o relacji między "synodalnością a życiem konsekrowanym"; nasz Minister Generalny, brat Roberto Genuin, również wygłosił słowo. 

W ciągu ostatnich kilku lat Minister Generalny i jego Rada, w dialogu z Wyższymi Przełożonymi Europy, wspólnie wytyczyli drogę komunii i podjęli wyzwanie, jakie stawiają przed nami czasy, w których żyjemy. "Duch wieje w tym kierunku, więc dziękuję wam za przyjęcie jego głosu i wysłuchanie go teraz", powiedział Minister.

Projekt ten jest odpowiedzią na trwającą od lat refleksję nad znaczeniem współpracy i misją kontynuowania rozpalania płomienia naszego charyzmatu w różnych regionach świata, w których się znajdujemy. Nowa Konferencja Śródziemnomorska będzie składać się z okręgów, które skupiają ponad jedną czwartą braci Zakonu.

 

Flickr

 

Incontro: futura conferenza Mediterraneo 2023

Ostatnio zmieniany: sobota, 08 lipiec 2023 15:42