Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 9:51 AM UTC, Sep 21, 2023

VII Dzień Rodziny Kapucyńskiej

Co roku, 3 lipca, w rocznicę zatwierdzenia przez Kościół naszej Reformy bullą papieską "Religionis Zelus" w 1528 roku, obchodzimy Dzień Rodziny Kapucyńskiej. Wspominamy wówczas nasze początki, wyrastające z wielkiego drzewa franciszkańskiego, naszą przynależność do wielkiej rodziny kapucyńskiej w duchowej więzi, która łączy nas z około stu instytutami życia konsekrowanego, a także z różnymi strukturami i grupami świeckimi. Wszyscy stanowimy cząstkę tej samej historii wierności i odnowy.

Dlatego 3 lipca lub w innym odpowiednim terminie, spotkamy się na różnych poziomach, lokalnym, prowincjalnym, generalnym, aby:

- Dziękować Bogu we wspólnej modlitwie i celebracji eucharystycznej za dary otrzymane przez naszą duchową rodzinę i wspominać naszych Fundatorów.

- Odkrywać w braterskim dialogu naszą tożsamość jako braci i sióstr oraz dzielić się naszymi aktualnościami.

- Zaplanować kilka prostych działań, aby ożywić nasze relacje przez współpracę i informację o naszych projektach.

W tym, 2023 roku, proponujemy, aby jako główny temat przyjąć świętowanie osiemsetlecia Reguły franciszkańskiej, podkreślając charakter ducha reformy, właściwej naszej rodzinie kapucyńskiej. Każdy klasztor, każda wspólnota, każde konkretne miejsce jest przestrzenią, w której można ożywić tę prostą inicjatywę, aby pielęgnować dar duchowej rodziny. Być może trzeba znaleźć inną, odpowiednią datę na spotkanie, ale zawsze z zachowaniem tego samego klimatu harmonii i wzajemności w braterstwie.

G ITG ESG EN

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 29 maj 2023 16:47