Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 3:36 PM UTC, May 29, 2024

Główne założenia tematyczne na obchody Franciszkańskiego Osiemsetlecia 2023-2026

Rzym, sierpień 2022

Drogie Siostry i drodzy Bracia Rodziny Franciszkańskiej,

Niech Pan obdarzy Was pokojem!

 

Zwracamy się do Was jako Komitet Rodziny Franciszkańskiej ustanowiony dla obchodów Franciszkańskiego Osiemsetlecia, abyście kontynuowali dialog, który sześciu naszych Ministrów generalnych rozpoczęło 2. października 2021, kiedy to ogłosili wam program Franciszkańskiego Osiemsetlecia. Z tej też racji zostały następnie wysyłane, na początku maja, Wytyczne 2023-2026 Osiemsetlecie wyrażone i obchodzone w ramach kilku rocznic.

Jak wiecie, jest to tekst przetłumaczony na 10 języków, który przedstawia zarys obchodów każdej rocznicy: w 2023 Reguły i Bożego Narodzenia w Greccio, w 2024 Stygmatów, w 2025 Pieśni słonecznej, a w 2026 r. Transitus, a może lepiej, Paschy Franciszka. Ten tekst będzie podstawową pomocą w obchodach poszczególnych rocznic.

Ci z Was, którzy próbowali już czytać niniejsze Wytyczne, z pewnością zrozumieli bogactwo tej propozycji. Przesyłamy teraz bardzo krótkie narzędzie (tylko dwie strony), aby lepiej „wprowadzić” w Wytyczne i uchwycić całościowo powiązania i podział różnych proponowanych zagadnień. Jest to coś w rodzaju tabeli, która rok po roku pokazuje różne tematy związane z każdą rocznicą, ukazując ich strukturę, podzieloną na cztery podstawowe wymiary. Jest to prosta propozycja, której celem jest pokazanie możliwości wykorzystania wytycznych, a tym samym pobudzenie kreatywności.

W ten sposób mamy również sposobność, aby zaprosić Was, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do zapoznania się z Wytycznymi, które znajdują się na stronie internetowej Zakonu OFMCap.org,(opublikowane 2. maja 2022).

Wydaje nam się bardzo piękne i znaczące, że my wszyscy, należący do jednej Rodziny Franciszkańskiej, możemy wspólnie prześledzić, w różnych krajach i kulturach świata, ważne etapy ostatnich lat życia „naszego” Franciszka z Asyżu.

Jednocześnie Bracia z poszczególnych Zakonów i różnych Instytutów Rodziny Franciszkańskiej, odpowiedzialni za cztery sektory: Komunikacje, Formację, Ewangelizacji i SPiIS (JPSC), rozpoczęli koordynację prac poświęconych obchodom Osiemsetlecia. Odpowiedzialni za Komunikację już pracują nad stworzeniem dla całej Rodziny Franciszkańskiej jednej strony internetowej przeznaczonej Osiemsetleciu.

Gdybyśmy pod koniec tych czterech lat mogli powiedzieć, że obchodziliśmy te rocznice wspólnie, jako Rodzina Franciszkańska, osiągnęlibyśmy już dobry wynik wzajemnego poznania, a przede wszystkim komunii.

Niech Pan towarzyszy nam na tej wspólnej drodze i pozwoli nam przeżyć te rocznice jako okazję do zdecydowanego skierowania naszego spojrzenia ku przyszłości i charyzmatycznego umocnienia naszej franciszkańskiej tożsamości.

W duchu braterstwa 

Komitet Rodziny Franciszkańskiej na obchody Franciszkańskiego Osiemsetlecia.

 

Załącznik: Konspekt reasumujący Wytyczne

PDF

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 26 wrzesień 2022 16:07