Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 9:17 AM UTC, Jun 12, 2024

Spotkanie Kapucynów Europy już wkrótce

Po roku intensywnej wędrówki, coraz bardziej zbliżamy się do Częstochowy, duchowego serca Polski, do stóp Sanktuarium Jasnogórskiego, gdzie czczona jest święta ikona Czarnej Madonny.  Na miejscu spotkamy się w dniach 11–16 października my, Bracia Kapucyni z Europy, reprezentowani przez naszych ministrów, kustoszów i delegatów prowincjalnych.

Drodzy bracia, chociaż nie wszyscy będziemy mogli być tam obecni, spotkanie będzie dotyczyło każdego z nas z osobna i naszych wspólnot. Dlatego, aby móc łączyć się duchowo, będziemy mogli śledzić niektóre uroczystości i spotkania za pośrednictwem mediów społecznościowych: FB Il sogno della fraternità.

– Kapucyni w Europie (https://www.facebook.com/cappuccini.europa/). Oprócz transmisji na żywo, na koniec każdego dnia udostępniane będzie podsumowanie wideo i relacja z dnia. Wszyscy pragniemy czuć się braćmi w drodze, która nas jednoczy i kieruje ku odnowionym drogom braterstwa.

22 listopada 2020 roku nasz Minister generalny br. Roberto Genuin opublikował list okólny „Do Braci Europy”, który rozpoczął od cytatu Papieża Franciszka, „Marzę o Europie, która jest rodziną i społecznością. Marzę o Europie wspierającej i hojnej”, i tym samym wytyczył drogę animacji Zakonu na Starym Kontynencie.

W liście tym Generał zastosował schemat, który zawiera cztery konkretne punkty mające pomóc ukierunkować ścieżkę animacji: cel, metodę, narzędzia i treść.

Określając cel br. Roberto przypomniał, że „musimy zacząć myśleć o sobie jako o braciach kapucynach Europy!”. Czerpiąc z naszej kapucyńskiej tradycji Minister generalny podkreślił, że jesteśmy wezwani do rozwijania szerokiej wspólnoty, zachęcając wszystkich braci i okręgi do pełnego zaangażowania i solidarności ze sobą.

Wskazując metodę zaprosił nas do wzmocnienia odpowiedniej refleksji, aby znaleźć odwagę zrozumienia tego, co dzieje się w Europie i naszej rzeczywistości, a także uchwycenia znaków czasu, które Bóg rozsiewa nawet wśród krętych dróg, przez które przechodzimy. Znaki już istnieją, uznał Minister, i są widoczne i namacalne dzięki podejmowanym inicjatywom, takim jak: Wspólnoty św. Wawrzyńca, współpraca międzynarodowa, wspólnoty i domy międzyprowincjalne. Musimy zacząć od tych znaków, aby znaleźć nową metodę życia braterskiego.

W punkcie trzecim br. Roberto wskazał źródła, czyli narzędzia niezbędne do prześledzenia nowych dróg braterstwa: biura Kurii Generalnej, które są odpowiedzialne za towarzyszenie każdemu z nas; różne grupy i sektory; Komisja ds. Morza Śródziemnego; Komisja ds. Wspólnot św. Wawrzyńca; Ratio Formationis.

Jeśli chodzi o treść, określił cztery obszary, nad którymi należy w tych dniach zastanowić się: „konieczność aktualizacji” strukturalnego „projektu Europy”, „środowisko formacyjne”, „Wspólnoty św. Wawrzyńca” i „braterska współpraca międzynarodowa”.

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 27 wrzesień 2021 21:11