Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum 2

Log in
aktualizacja 8:41 AM UTC, Dec 3, 2022

Pax et Bonum

Nowe wydanie biuletynu „Pax et bonum” poświęcone jest refleksji i pogłębianiu treści związanych z osobą czcigodnej Matki Marii Lorenzy Longo, założycielki pierwszego klasztoru Klarysek Kapucynek, która wkrótce zostanie beatyfikowana. Biuletyn zawiera dwa artykuły poświęcone jej osobie:

  • Podstawowa intuicja i duchowość kapucynów
  • Maria Lorenza, założycielka czy reformatorka?

Również w tej edycji PAX ET BONUM 2021 A:

  • Przegląd Konstytucji OSCCap: Powoli, ale zdecydowanie
  • Życie federacji: Międzynarodowy projekt społeczny w Murcji. Zmarłe siostry Covid-19.
  • W komunii z Kościołem: „Fratelli tutti” i życie kontemplacyjne
  • Międzynarodowy projekt szkoleniowy: studentki 2020-2021
  • Ślady świętych: cud Marii Lorenzy Longo i heroiczne cnoty María Francisca Ticchi
  • Świadectwo: zakochanie się w Bogu życia
  • Solidarność: fundusz „Santa Verónica”
  • Statystyki: panorama 1970-2020

Biuletyn jest dostępny w wersji włoskiej, hiszpańskiej, angielskiej i polskiej.

„Pax et bonum” to biuletyn Biura Asystencji Generalnej dla Sióstr Kapucynek – urzędu, który od początku swojego istnienia w Kurii Generalnej (1970), przekazuje siostrom Drugiego Zakonu informacje oraz impulsy do życia charyzmatem w aktualnej rzeczywistości, mówiąc o różnych sytuacjach sióstr na całym świecie pozostając w ścisłej łączności z braćmi kapucynami. Biuletyn publikowany jest dwa razy do roku w języki włoskim, angielskim i hiszpańskim. Od dłuższego już czasu wysyła się go w formie elektronicznej do poszczególnych federacji i klasztorów.

Oprócz tego, na blogu „Kapucynki i kapucyni”, można znaleźć informacje docierające do Asystenta Generalnego: przeglądy, zdjęcia i różne materiały, łącznie z poprzednimi numerami biuletynu „Pax et bonum” w różnych językach.

http://frleonardogonzalez.blogspot.com/

br. Leonardo Ariel González
Delegat Ministra Generalnego dla Sióstr Kapucynek

Pobierz Biuletyn Pax et bonum 2021 A

SpagnoloItalianoInglesePolacco
Ostatnio zmieniany: piątek, 23 kwiecień 2021 22:19