Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 10:33 AM UTC, Mar 1, 2024

List Ministra Generalnego

Pobierz

PDF Word

Wersja PDF zawiera specjalny układ do drukowania.

 

Pomoce do zgłębienia Konstytucji

List Ministra Generalnego

Prot. N. 00307/20

Do wszystkich braci Zakonu

Drodzy bracia, niech Pan obdarzy was pokojem!

Pośród wielu argumentów, którymi dzieliliśmy się podczas naszej ostatniej Kapituły Generalnej (2018), nie brakowało pewnych wyraźnych wzmianek dotyczących naszych Konstytucji. Domagano się udostępnienia narzędzi, które pomagałyby w ich lepszym poznaniu i zgłębieniu. Odczytuję w tych głosach zdrową i błogosławioną wolę ciągłego i coraz bardziej autentycznego wzrastania w dawaniu odpowiedzi na Boże powołanie.

Zawiera się w nich także świadomość, że charyzmatyczne dziedzictwo przekazane Zakonowi ma w Konstytucjach swój podstawowy punkt odniesienia. Faktycznie bowiem, “Konstytucje mają za cel pomagać nam jak najlepiej zachowywać Regułę pośród zmiennych sytuacji życia, strzec naszej tożsamości i nadawać jej konkretny wyraz. Znajdujemy w nich pewny środek odnowy duchowej w Chrystusie i solidną pomoc w dopełnieniu konsekracji życia, które każdy z braci całkowicie poświęcił Bogu” (Konst. 9,1.2).

Było tak zawsze na przestrzeni wieków: Konstytucje podtrzymywały wiarę i apostolat nas, Kapucynów, przyczyniając się do pojawienia się tylu wspaniałych owoców świętości. W konsekwencji, także dzisiaj uważamy za kwestię o żywotnym znaczeniu oddawanie się “z miłością… osobistemu i wspólnotowemu studium Reguły, Testamentu oraz Konstytucji, aby przyswoić sobie ich ducha” (Konst. 9,4).

Przyjmując głosy Kapituły, od samego początku naszej posługi staraliśmy się znaleźć braci, którym moglibyśmy powierzyć zadanie przygotowania odpowiednich pomocy do refleksji nad wszystkimi dwunastoma rozdziałami Konstytucji. Poniżej więc podajemy imiona braci, którzy zobowiązali się nam w tym pomóc oraz przydzielone im rozdziały i tematy:

 • Br. Mauro Jöhri (KU Ticino): Rozdz. I. Życie braci mniejszych kapucynów
 • Br. Angelo Borghino (PR Lombardii): Rozdz. II. Powołanie do naszego życia i formacja braci
 • Br. Stefan Kozuh (PR Słowenii): Rozdz. III. Nasze życie modlitwy
 • Br. Leonhard Lehman (PR Niemiec): Rozdz. IV. Nasze życie w ubóstwie
 • Br. Paolino Zilio (PR Wenecka): Rozdz. V. Nasz sposób wykonywania pracy
 • Br. Gaetano La Speme (PR Syrakuz): Rozdz.. VI. Nasze życie we wspólnocie braterskiej
 • Br. Bernardo Molina (PR Chile): Rozdz. VII. Nasze życie pokuty
 • Br. Alfredo Rava (PR Emilia Romagna): Rozdz. VIII. Zarząd naszego Zakonu
 • Br. Gianpaolo Lacerenza (PR Apulii): Rozdz. IX. Nasze życie apostolskie
 • Br. Anil Sequeira (PR Karnataki): Rozdz. X. Nasze życie w posłuszeństwie
 • Br. Luigi Di Palma (PR Neapolu): Rozdz. XI. Nasze życie w czystości konsekrowanej
 • Br. William Henn (PR Pensylwanii): Rozdz. XII. Głoszenie Ewangelii i życie wiary
 • Br. Felice Cangelosi (PR Messyny): Historia Konstytucji
 • Br. Roberto Martinez (PR Portoryko): Tematy biblijne
 • Br. Francesco Neri (PR Apulii): Tematy teologiczne
 • Br. Josè Luis Cereijo (PR Argentyny): Tematy moralne
 • Br. Janusz Kaźmierczak (PR Warszawska): Tematy franciszkańskie
 • Br. Carlo Calloni (PR Lombardii): Święci i świętość w Konstytucjach

Z zadowoleniem informuję was, że wymagane pomoce są prawie wszystkie gotowe. Tymczasem, pierwsze trzy już zostały zamieszczone na stronie internetowej Kurii generalnej, pozostałe będą się tam regularnie pojawiać. Zapraszam was do zapoznawania się z nimi. Zostały pomyślane tak, aby ułatwić zarówno studium osobiste, jak i wspólnotowe, np. na kapitułach domowych, dlatego ufam, że mogą stać się pożyteczne tak w formacji początkowej jak i w formacji ciągłej.

Pomoce publikowane są w języku oryginalnym, dlatego byłoby rzeczą pożyteczną, aby Konferencje zatroszczyły się o ich przetłumaczenie na języki narodowe swoich obwodów, a także o wydanie ich w formie drukowanej.

Korzystam z okazji, aby z serca podziękować braciom, którzy zgodzili się na uczestniczenie w tym projekcie przekonany, że nasz Pan będzie wiedział, w jaki sposób wynagrodzić każdy nasz trud poniesiony dla dobra braci; wyrażam też nadzieję, że ich wkład będzie nam mógł pomóc w daniu pełniejszej odpowiedzi na nasze franciszkańsko-kapucyńskie powołanie przez autentyczność życia i radość w sercu.

Rzym, 18 maja 2020
Św. Feliksa z Cantalice

Br. Roberto Genuin     
Minister generalny OFMCap

Ostatnio zmieniany: piątek, 29 maj 2020 14:37