Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 1:17 PM UTC, Jul 30, 2021

Sentire cum Ecclesia

Intencje Papieża

MAJ: Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

The Pope Video

CZERWIEC: Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.


Twitter
Twitter Pope

Papież Franciszek @Pontifex_pl

Tweets 2,362 |  Followers 1,05 M

Wiele rzeczy może dzielić wspólnotę: pieniądze, próżność, plotkarstwo. Ale Duch przychodzi, by nas od tego uwolnić. Duch Święty jest mistrzem harmonii, buduje harmonię we wspólnocie, gdyż sam jest jednością, jednością między Ojcem i Synem.

Być chrześcijaninem to nie tylko wypełniać przykazania, ale to także “narodzić się na nowo” i pozwolić, aby Duch wszedł w nas i prowadził nas tam, gdzie On chce. To jest wolność Ducha. Niech Pan nam pomoże w byciu uległymi Duchowi.

Pan oczekuje, abyśmy zanieśli nasze nędze i by mógł nam okazać swoje miłosierdzie.

Skąd bierze się odwaga apostołów? To jest dar Ducha Świętego. Otwartość, odwaga są darami, których Pan udziela w dniu Pięćdziesiątnicy. Misja rodzi się właśnie z daru Ducha Świętego.

Zmartwychwstanie Jezusa mówi nam, że ostatnie słowo nie należy do śmierci, ale do życia. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, z ufnością można patrzeć na każde wydarzenie naszego życia, także na te najtrudniejsze i pełne udręk oraz niepewności.

Uciszmy krzyki śmierci, dość wojen! Niech ustanie produkcja bronią, bo potrzebujemy chleba, a nie karabinów. Niech ustaną aborcje, które zabijają niewinne życie. Niech otworzą się serca tych, którzy mają, aby napełnić puste ręce tych, którzy są pozbawieni tego, co niezbędne.


franciscus

883 post
7 mln follower

Ostatnio zmieniany: czwartek, 07 maj 2020 09:45