Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 10:09 AM CEST, Oct 21, 2020

Positio sub secreto

ORDO FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM
          POSTULATOR GENERALIS

Rzym, 14 września 2019
Święto Podwyższenie Krzyża

Do wszystkich Ministrów Prowincjalnych i Kustoszów
Do Wicepostulatorów spraw świętych
Do Matek Generalnych Instytutów zebranych w Zakonie
Do prowadzących procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne poza Zakonem
Do bibliotekarzy Biblioteki Centralnej i do Archiwistów Archiwum Historycznego
i ich siedzib

Niech Pan obdarzy Was pokojem!

Od pewnego czasu z różnych stron Zakonu i spoza otrzymuję zapytania dotyczące tajemnicy Positio ustanowionego dla Procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.

Czekałem, aż Kongregacja do Spraw Świętych dokończy procedurę przygotowania Regulaminu dla postulatorów, który zostanie opublikowany, aby dać następujące wskazówki: Akta procesowe i Positio pozostają tajne, a wszelkie konsultacje z zewnątrz muszą być autoryzowane na piśmie przez Kongregację do Spraw Świętych na wniosek Postulatora.

Przez osoby postronne rozumie się osoby, które nie są ani współpracownikami przy redagowaniu samego Positio, ani Postulatorem Generalnym, ani wice postulatorami.

Dlatego proszę Ministrów Prowincjalnych, Kustoszy, Matki Generalne Instytutów agregowanych do Zakonu i prowadzących sprawy spoza Zakonu, a także Bibliotekarzy Centralnej Biblioteki Kapucynów i Archiwistów Archiwum Historycznego, o podjęcie niezbędnych środków, aby taka dokumentacja była przechowywana w zamkniętym miejscu.

Każdy wniosek o konsultację w sprawie Akt procesowych i Positio jest poddawany starannej weryfikacji, a jeśli istnieją uzasadnione powody, jest on przesyłany do Postulatora Generalnego Zakonu, który przedstawia wniosek o Nulla Osta do Kongregacji do Spraw Świętych.

Pragnę podkreślić, że to wskazanie jest uwarunkowane faktem, że w Positio znajdują się zeznania osób, które mogą jeszcze żyć, a także z uwagi, że każdy, kto uczestniczył w procesie diecezjalnym i w przygotowaniu Positio, przysiągł zachować w tajemnicy fakty jak i kwestie związane z procesem.

Każdemu z Was przesyłam serdeczne pozdrowienia.

Br. Carlo Calloni OFMCap
Postulator Generalny  

 

Positio sub secreto

Ostatnio zmieniany: wtorek, 24 wrzesień 2019 14:47