Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 1:00 PM CET, Jan 27, 2021

Schola Fratrum CONCAM i CCA

W dniach od 6 do 17 maja w stolicy Kolumbii Bogocie zebrało się 36 braci będących na różnych etapach formacyjnych, należących do okręgów konferencji CONCAM (Conferencia de Capuchinos de América Centrala e México) i CCA (Conferencia Capuchina Andina). Było to pierwsze spotkanie nowej Schola Fratrum CONCAM i CCA – program szkoleniowy dla formatorów z czteroletnim cyklem.

W tym pierwszym spotkaniu formacyjnym dla formatorów pomogli bracia: Harold Arlés Pérez, który wygłosił konferencję „Itinerarium formacyjne z Ratio Formationis oraz teoretyczne i metodologiczne elementy wywiadu jako narzędzie towarzyszenia”, Jaime Rey przedstawił wykład „Duchowość franciszkańska i teologia w Ratio Formationis jako poprzeczna oś formacji” oraz Carlos Novoa zaprezentował temat „Franciszkańskie rozeznawanie ”. Wizyta naszego brata wikariusza generalnego, José Ángel Torres była, oprócz pobudzenia, okazją do odnalezienia się w kontekście obaw i wyzwań Zakonu w tym nowym sześcioleciu, które się rozpoczęło. Wielkim wsparciem dla zgromadzonych braci była obecność wikariusza generalnego, który reprezentował cały Zarząd Generalny Zakonu.

Zarówno miejsce jak i czas spotkania pozwoliły zastanowić się na poziomie obu konferencji Zakonu nad tematem formacji, która leży w centrum uwagi tamtejszych okręgów. Punktualny udział braci w spotkaniach i uwaga w przyjmowaniu treści, cenne interwencje, przynosiły światło i jasność oraz wzbogaciły wszystkich. Informacje i szkolenia oferowane przez wykwalifikowanych braci ekspertów pomagały poznać przedstawione problemy.

Schola Fratrum CONCAM i CCA to przestrzeń nie ograniczająca się do spotkania formatorów, ale swego rodzaju łącznik, który może dotrzeć do każdego okręgu, ponieważ formacja nie jest związana jedynie z etapami początkowymi, ale z całą formacją permanentną.

Jako zadania i wyzwania na najbliższy czas do następnego spotkania zostały zaproponowane następujące kwestie:

  • Badanie, rozeznanie i implantacja elementów Ratio Formationis w dyrektoriach formacyjnych w świetle wszystkich wytycznych otrzymanych podczas bieżącego spotkania (2019), uwzględniające cały rozwój historyczny zagadnienia.
  • Przeprowadzenie ankiety w konferencjach CONCAM i CCA, które zaprezentują dane pomocne w ponownym odczytaniu i zinterpretowaniu.
  • Umacnianie naszego wyjątkowego powołania jako braci mniejszych w całej naszej formacji, a zwłaszcza wdrożenie refleksji nad formacją w postnowicjacie w kontekście różnych posług duszpasterskich (posługa kapłańska i posługa jako bracia zakonni).

Przedmioty do studiowania i rozeznawania przez Schola Fratrum CONCAM i CCA:

  • W jaki sposób definiujemy brata kapucyna i jak rozumiemy braterstwo, małość (minoritas) i kontemplację?
  • Jak możemy żyć w Ameryce Łacińskiej, a zwłaszcza w naszych okręgach, antropologią franciszkańską i jak przeżywamy temat relacji braterskich?
  • Jak radzić sobie z międzykulturowością, afektywnością, formacją szczególną w okresie postnowicjatu oraz z wpływem kulturowym na życie kapucynów?

Dziękujemy prowincji Kolumbii za gościnność, Sekretariatowi Formacji Zakonu za wsparcie. Ufamy, że będzie to uprzywilejowana przestrzeń, aby ożywić płomień naszego charyzmatu. Pokój i dobro.

Ostatnio zmieniany: piątek, 14 czerwiec 2019 15:11