Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 10:35 AM CEST, Sep 28, 2020

Zbliża się Ratio Formationis

Zbliża się Ratio Formationis

Rzym. Po przedstawieniu projektu Ratio Formationis na ostatniej Kapitule Generalnej bracia kapitulni zatwierdzili wniosek w następującym brzemieniu:

Rada Generalna powoła specjalną komisję lub (zaangażuje) Międzynarodową Radę Formacji (IFC), która zintegruje, skoryguje i pogłębi tekst Ratio Formationis w ciągu roku, na podstawie znaczących zaleceń Kapituły Generalnej z myślą o zatwierdzeniu Ratio, do jej publikacji, ogłoszenia i promocji w Zakonie”.

Nowy Minister Generalny ze swoją Radą, na swoim pierwszym spotkaniu, biorąc pod uwagę niektóre kryteria reprezentatywności różnych obszarów geograficznych i kulturowych Zakonu oraz profilu specjalizacji braci, wyznaczył następujących braci, aby stanowili wyżej wspomnianą komisję:

  1. Kilian Ngitir, Kustodia Kamerunu, radny generalny towarzyszący CIF i Komisji ds. RF, ekspert w dziedzinie formacji ludzkiej.
  2. Charles Alphonse, Prowincja Tamil Nadu Sur, Indie, Sekretarz Generalny ds. Formacji, Wiceprzewodniczący Komisji ds. RF i ekspert w dziedzinie integralnej psychologii i edukacji.
  3. Jaime Rey, Prowincja Hiszpanii, zastępca Sekretarza Generalnego ds. Formacji.
  4. Roberto Tadiello, Prowincja Wenecka, Włochy, ekspert z dziedziny biblistyki.
  5. Bernardo Molina, Prowincja Chile, ekspert franciszkanizmu.
  6. Cristo Antonio, Prowincja Angoli, ekspert w kwestiach życia konsekrowanego.
  7. Albert D’Souza, Prowincja Maharastra, Indie, Zastępca Prokuratora Generalnego i ekspert w dziedzinie prawa kanonicznego.
  8. Victor Herrero, Prowincja Hiszpanii, kurator stylistyczny tekstu i ekspert z dziedziny biblistyki.
  9. Mauro Scoccia, Prowincja Marche, Włochy, Sekretarz Komisji.

Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu postanowiła przesłać tekst grupie ekspertów z różnych dziedzin, aby w miarę możliwości uwzględnić ich uwagi w celu poprawy tekstu. Do grona ekspertów, z którymi się konsultowano w związku z projektem RF, należeli: bp Felice Accrocca, Niklaus Kuster OFMCap; Johannes Freyer OFM; Beppe Roggia SDB; Giovanni Dalpiaz OSBcam, Albert Schmucki OFM; Sr. Mattea Belpiede, prof. Methode Gahungu.

Od 3 do 8 czerwca miało miejsce bardzo intensywne spotkanie, którego celem była analiza tekst, uzupełnienie o wskazania Kapituły Generalnej, poprawienie aparatu krytycznego i wreszcie skomentowanie obserwacji, które wpłynęły od konsultowanych ekspertów.

Ufamy, że 11 sierpnia, w święto św. Klary, ostateczny tekst Ratio zostanie przekazany Ministrowi Generalnemu i jego radzie, aby mogli go ocenić, a jeśli uznają to za stosowne, zatwierdzić go na spotkaniu rady, która odbędzie się we wrześniu br.

Foto - Flickr.com/OFMCap_org

Ostatnio zmieniany: niedziela, 16 czerwiec 2019 06:11