Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 1:08 PM CEST, Sep 21, 2019

Obchody na cześć prof. Leonharda Lehmanna

Wtorek, 28 maja 2019 r.

Społeczność akademicka Papieskiego Uniwersytetu Antonianum (PUA) w dniu 28 maja w Rzymie zgromadziła się wokół prof. Leonharda Lehmanna OFMCap, pragnąc serdecznie podziękować za wszystko, co zrobił dla IFS (Istituto Francescano di Spiritualità – Franciszkański Instytut Duchowości) i PUA w ciągu trzydziestu lat nauczania. Przez te wszystkie lata prof. Lehmann kierował pokoleniami studentów z całego świata, by mogli oni zdobyć odpowiednie przygotowanie teologiczno-duchowe, które pozwala im teraz wykonywać różne posługi w Zakonie i w Kościele. Oprócz nauczania br. Leohnard pełnił również rozliczne zadania w Zakonie Kapucynów na poziomie międzynarodowym.

W uroczystości na Antonianum wzięli udział Bracia Kapucyni, Bracia Mniejsi i Franciszkanie Konwentualni oraz studenci i profesorowie IFS, władze akademickie i zakonne. Otwarcia dokonał Minister Generalny Zakonu Kapucynów, br. Roberto Genuin, który przywitał wszystkich uczestników. Później miały miejsce dwa wykłady dotyczące kariery naukowej prof. Lehmanna (Siostra Mary Melone, Rektor Magnificus PUA) oraz drugi dotyczący osobistego profilu jako zakonnika i nauczyciela (Paolo Martinelli OFMCap, biskup pomocniczy Mediolanu). IFS przygotował publikację książkową, która jest swoistym prezentem z okazji 70. urodzin profesora jak i mianowania go profesorem emerytowanym PUA; to swego rodzaju gest wdzięczności za wszystko, co prof. Lehmann zdziałał w tych latach pracy z wielką kompetencją i stałym zaangażowaniem, dając wkład w rozwój naszego Instytutu i naszej uczelni. Tytuł książki brzmi: Leonhard Lehmann, Caritas et Sapientia. Kolekcja badań franciszkańskich, red. B. Molina – L. Bianchi, Dehoniane, Bolonia 2019. Na znak szacunku i wdzięczności, niektórzy uczniowie prof. Lehmanna opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z bohaterem dnia, w tym: dr Karin Maier z Austrii, brat Ricardo Rodrigues i brat Azam Masih reprezentujący tych, którzy pisali prace licencjackie oraz prace doktorskie. Prowincjalny wikariusz prowincji niemieckiej Kapucynów, br. Christoforus Goedereis, jako ostatni skierował do zebranych i swojego współbrata słowa wdzięczności i życzeń.

Wszyscy wiedzą, że w życiu profesora Leonharda odbija się prawdziwy obraz brata mniejszego, który stara się oddać Jezusowi służąc bliźnim. To właśnie czyniło go niestrudzonym w nauczaniu, prowadzeniu, komunikowaniu i kształtowaniu innych. Zawsze był wytrwałym człowiekiem, który z nieugiętą siłą woli i z niemiecką determinacją w pełni wykorzystał swoje cechy i zdolności w wiernej realizacji swego powołania. Nawet jeśli wydaje się poważny i powściągliwy, dostrzegamy w nim wielką wrażliwość i wielkie pragnienie tworzenia braterskich więzi w Zakonie i w Kościele. To człowiek pragnący dogłębnie żyć życiem ewangelicznym. Jego postać łatwo dostrzec w różnych obszarach życia braterskiego. Nigdy nie były dla nas zaskoczeniem: jego obecność w bibliotece, jego oddanie i pobożność w liturgii, pragnienie dzielenia stołu ze studentami podczas posiłków lub pozdrawianie wszystkich ludzi spotykanych na ulicy, angażowanie się w przyjemną i prostą rozmowę, a także jego szczególna i delikatna uwaga wobec żebraków, potrzebujących oraz troska o kulturę ekologiczną. A wyraża się to w codzienności i prostocie. Wszystkie te cechy i działania nakreślają twarz brata mniejszego, który „mądrze” połączył intelekt, miłość i praktykę życia w taki sposób, że uczyniło go to pasjonatem krzewienia duchowości franciszkańskiej w dzisiejszym świecie. Uroczystość zakończyła lectio brevis prof. Leonharda, w której podkreślił on znaczenie międzykulturowości, dialogu i powszechnego braterstwa w duchowości franciszkańskiej.

Bernardo Molina OFMCap

Video in italiano:

Foto – gallerie in internet:

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 10 czerwiec 2019 22:47