Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 6:55 AM CET, Jan 25, 2020

Nowy rektor Kolegium św. Wawrzyńca

Rzym. Podczas ostatniej Kapituły Generalnej Rektor naszego Międzynarodowego Kolegium św. Wawrzyńca w Rzymie, br. Francesco Neri, został wybrany na Radnego Generalnego. Z tej racji nowy zarząd Zakonu natychmiast rozpoczął poszukiwania jego następcy. Podczas pierwszego spotkania rady (listopad br.) nowy rektor został mianowany w osobie br. Andrzeja Kiejzy, polskiego kapucyna z Prowincji Warszawskiej. Podczas Eucharystii sprawowanej w Kaplicy Kolegium w wigilię trzeciej niedzieli adwentu (15 grudnia) Minister Generalny, br. Roberto Genuin, przedstawił wszystkim nowego rektora.

„Ponawiamy nasze podziękowanie wobec brata Francesco Neri - powiedział Minister po zakończeniu Eucharystii - i osobiście, ale także w imieniu Zakonu, pragnę szczerze podziękować bratu Andrzejowi, który zgodził się podjąć tego zadania, tak ważnego w naszym Zakonie, bycia rektorem tego kolegium."

Rektor ustępujący, br. Francesco Neri, w krótkim przemówieniu na koniec wyraził swoje myśli dwoma słowami: wdzięczność i życzenie. "Wdzięczność przede wszystkim dla Boga - powiedział br. Francesco - za to, co mogłem zrobić w krótkim czasie mojej służby (nieco ponad rok). Nowemu Rektorowi życzę, by pojmował swoją posługę jako tego, który jest kustoszem zdumienia czy zachwytu, ponieważ istnieje tak wiele powodów, aby być zdumionymi. Przede wszystkim zachwytu eucharystycznego, a potem cudu bycia w wyjątkowej wspólnocie, gdzie rodzą się przyjaźnie, które pozostają. Również tego zdumienia z racji nauki, która jest darem, i to nie bez powodu pozostaje się tutaj, aby się studiować".

Brat Andrzej Kiejza ze swej strony powiedział pod koniec uroczystości: "Przybyłem tutaj kilka dni temu. Kolegium zmieniło się od czasu, kiedy byliśmy tutaj studentami. Zastałem tu klimat braterski i tak zostałem powitany przez Was: dziękuję ci za to, ponieważ jest to dobry znak na przyszłość ".

W przedmowie do świeżo opublikowanego rocznika studiów, Libro annuario 2018 -2109, nowy rektor napisał: „Kolegium św. Wawrzyńca jest bardzo złożoną rzeczywistością, jest tu wielu braci z całego świata, reprezentujących różne narody, języki i kultury. W roku akademickim 2018-2019 jest tu 73 uczniów i 19 braci wspólnoty domowej. Całość tego wielkiego organizmu składa się z różnych instytucji, oddzielnych i niezależnych, mających jednak tutaj swoje biura i spełniających swoje zadania: czasopismo Laurentianum, Biblioteka Centralna, Archiwum Generalne i Instytut Historyczny, Muzeum Franciszkańskie i Franciszkański Instytut Duchowości."

Nowy rektor oficjalnie rozpoczyna swój mandat 1 stycznia 2019 roku.

Andrzej Kiejza OFMCap - Prowincja Warszawa, Polska
Krótkie CV

Andrzej KiejzaAndrzej Kiejza OFMCap. Urodzony w 1963 roku (55 lat) w Polsce, pierwsze śluby złożył w 1983 roku (prowincja Warszawa) oraz śluby wieczyste w roku 1988. W tym samym roku otrzymał święcenia kapłańskie.

W latach 1989-1993 studiował nauki biblijne na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Uzyskał tytuł licencjata dzięki pracy nad Księgą Apokalipsy. W 1998 r. Obronił pracę doktorską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wkrótce został wykładowcą Pisma Świętego (1998-2011).

W Prowincji Warszawskiej spełniał różne posługi: sekretarza prowincjalnego (1993-1994); formatora w seminarium (1994-1997); Definitora Prowincjonalnego (dwukrotnie) i Wikariusza Prowincjalnego (2006-2009); Ministra Prowincjalnego (2012-2015, 2015-2018). Przez pięć lat był przewodniczącym konferencji CECOC (2012-2017). W ostatnim czasie sprawował posługę pasterską w Lublinie. Włada językiem polskim, włoskim i angielskim. Rozumie francuski i hiszpański.

Libro annuario Jak co roku pragniemy udostępnić cyfrową wersję katalogu Kolegium, Libro annuario 2018-2019, w tym szczególnym roku jubileuszowym, poświęconym świętemu Wawrzyńcowi, patronowi Kolegium.

Pobierz katalog

Galerie zdjęć

Video w języku włoskim:

 1. Powitanie do początku Eucharystii
  br. Kilian Ngitir OFMCap - Duchowy animator Kolegium, Radny Generalny
 2. Podziękowania i powitanie
  br. Maximino Tessaro OFMCap – ekonom kolegium
 3. Słowo rektorów
  br. Francesco Neri OFMCap - były rektor, radny generalny
  br. Andrzej Kiejza – nowy rektor Kolegium
 4. Homilia, br. Roberto Genuin OFMCap - Minister generalny,
 5. Eucharystia

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 24 grudzień 2018 23:07