Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 8:41 AM CEST, May 23, 2020

Bezpośrednia linia

Rzym. W dniach 12-24 listopada 2018 r. w Kurii Generalnej odbyło się pierwsze spotkanie Rady Generalnej Zakonu pod przewodnictwem nowego Ministra Generalnego br. Roberto Genuina. Jak wiadomo, w ostatnim czasie (od 26 sierpnia do 15 września) miała miejsce Kapituła Generalna, która zgodnie z naszymi Konstytucjami dokonała odnowienia urzędów w zarządzie generalnym Zakonu.

W związku z tym wybrani, Minister Generalny i jego dziesięciu Radnych, po zakończeniu posługi w swoich okręgach, przybyli do Kurii, gdzie przystąpili do podjęcia nowych, wyznaczonych im zadań i posług. Wszyscy oni rozpoczęli nową służbę dla Zakonu. Konstytucje mówią, że „zadaniem doradców jest udzielanie pomocy ministrowi generalnemu w zarządzie całym Zakonem” (Konst. 125,7). Każdemu z radnych przypisany jest określony obszar, w zależności od pochodzenia i języka. W czasie swojej kadencji Minister może przekazać każdemu z nich przewodnictwo kapitułom prowincjalnym w poszczególnych okręgach oraz zlecać odbywanie wizytacji kanonicznych w danych okręgach Zakonu.

Rada Generalna spotyka się pięć razy w roku na dwutygodniowym spotkaniu w celu omówienia spraw Zakonu. Minister, wspierany przez Sekretarza Generalnego, przygotowuje program prac Rady. Każdy z radnych jest proszony o wyrażenie opinii na temat omawianych punktów, zgodnie z kolejnością i wskazaniem ministra, oraz przedstawia sprawozdania z poprzednio wykonanych prac, przeprowadzonych wizyt w okręgach, z których to również sporządza pisemne sprawozdanie.

Pierwszemu spotkaniu w tym sześcioleciu, Minister chciał nadać szczególny charakter. Dlatego spotkanie rozpoczęło się modlitwą i rekolekcjami w pobliskim klasztorze we Frascati. Brat Raniero Cantalamessa, kaznodzieja apostolski, poprowadził medytację, której tematem było właśnie przewodniczenie Zakonowi. Następnie Minister i Rada powrócili do Kurii, gdzie kontynuowali swoje prace rozpatrując poszczególne zagadnienia przygotowane na spotkanie.

Tymczasem, jako pierwszy akt swej posługi, Minister Generalny napisał list do wszystkich braci Kurii Generalnej i innych domów zależnych od niego, w których potwierdził każdego z braci na swoim urzędzie, aż do momentu podjęcia inne decyzji.

Video

Foto

Ostatnio zmieniany: czwartek, 13 grudzień 2018 17:34