Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 7:00 PM CET, Feb 28, 2020

Nowy rok akademicki

W Rzymie, w Kolegium św. Wawrzyńca z Brindisi
Rozpoczął się nowy rok akademicki

W dniu 27 października oficjalnie rozpoczął się rok akademicki 2018-2019: oficjalnie, ze względu na obecność po raz pierwszy nowego Ministra Generalnego Zakonu brata Roberto Genuin, który przewodniczył uroczystej Liturgii w kaplicy Kolegium. W liturgii wzięli udział nowi i starzy studenci kolegium, personel wychowawców i osoby odpowiedzialne za różne posługi, a także liczni bracia z Kurii Generalnej i innych zależnych od niej domów. Otwarcie było związane również ze szczególnym wydarzeniem, którym był fakt wybrania na Radnych Generalnych braci pełniących dotychczas obowiązki rektora Kolegium Francesco Neri i Ojca Duchownego Kolegium Kiliana Ngitir. Dla nich to bowiem, uroczystość ta była swego rodzaju pożegnaniem i podziękowanie za ich dotychczasową posługę. Te dwa urzędy nie doczekały się jak na razie swoich zastępców. Funkcje te będą powierzone nowym braciom, którzy zostaną do tego wybrani podczas najbliższej Rady Generalnej, która odbędzie się w miesiącu listopadzie br.

Inauguracja, jak wspomnieliśmy powyżej, miała miejsce w sobotę 27 października, po południu, podczas sprawowania niedzielnej Eucharystii. Teksty liturgiczne pochodziły z XXX Niedzieli zwykłej. Ewangelia (Mk 10,46-52) zaproponowała spotkanie i uzdrowienie niewidomego Bartymeusza z Jezusem w Jerycho. To do tego epizodu i dialogu między Jezusem a ślepym Bartymeuszem nawiązywał Ministra Generalnego w swojej homilii. "Na początku tego nowego roku nauki, życia, wzrostu rozlega się głośne, powtarzane i natarczywe, wołanie ślepego Bartymeusza do Jezusa: Jezu, synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Możemy także zareagować, podobnie jak tłum, który podąża za Jezusem, to znaczy możemy próbować uciszyć Bartymeusza, zbesztać go; moglibyśmy uciszyć pytanie, które mieszka w każdym z nas. Możemy również utożsamić się z sytuacją, w której Bartymeusz się znajdował, aby uczynić je swoim własnym wołaniem: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Jeśli możemy to zrobić, to jest to moment, w którym stoimy przed Panem bezbronni, w prawdzie. Zaczniemy dobrze ten nowy rok studiów, gdy staniemy się jak Bartymeusz, uznając, prawdę, od kogo pochodzi prawdziwe światło i oswobodzenie: Pan Jezus, jedyny jest w stanie mieć te delikatną wyrozumiałość i współczucie dla będących w ignorancji i błędzie (Hebrajczyków) ".

Opierając się na osobistych doświadczeniach, Minister nakłaniał studentów, aby nie umieszczali studium w kolegium na pierwszym miejscu swego życia ... „możliwość spędzenia tego czasu w kolegium - kontynuował Minister - jest wspaniałą okazją, której udziela Pan, by lepiej odpowiedzieć na wezwanie, aby być lepszymi kapucynami, których reguła i życie polegają na przestrzeganiu świętej ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez niczego własnego i w czystości. Tak więc, jeśli chcemy być wrażliwymi, uważnymi na przechodzącego Pana, Jego głos wzywa nas do poważnych poszukiwań naukowych i zaangażowania. To wówczas będę mógł, jeśli chcę słuchać jego głosu, chętniej wykorzystywać swoje ludzkie i intelektualne zdolności, nie do smutnych i ograniczonych osobistych interesów, ale by lepiej odpowiedzieć na potrzeby moich braci. Ci bracia liczą na twoją kompetentną pomoc. Wtedy i tylko wtedy moje życie będzie rozświetlone i oświecone moje miejsce w braterskiej wspólnocie i pośród Ludu Bożego".

Po Eucharystii wszyscy obecni w braterskiej atmosferze spędzili czas kolacji w refektarzu Kolegium.

W tym roku Kolegium ma około siedemdziesięciu studentów, do których dołącza około dwudziestu braci z spełniających różne posługi jako wspólnota stała. Studenci uczęszczają na Papieski Uniwersytet Antonianum (około 40%), na Uniwersytet Gregoriański (kolejne 40%) i niewielka grupa (około 20%) na Papieski Uniwersytet Laterański i inne rzymskie uczelnie.

Nowy rok akademicki zbiega się z 50. rocznicą obecności w aktualnej strukturze Kolegium, powstałej w 1968 roku oraz 110 rocznicy powołania do Istnienia Międzynarodowego Kolegium Kapucynów.

Rocznica była obchodzona w czerwcu i z tej okazji została opublikowana pamiątkowa pozycja książkowa, upamiętniająca historię ostatnich 110 lat, którą w wersji elektronicznej przekazujemy do waszej dyspozycji.

Collegio san LorenzoPobierz książkę w formacie PDF –w języku włoskim
Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi dei Frati Minori Cappuccini in Roma. Al servizio della formazione (1908 – 2018)

Video

Foto

Ostatnio zmieniany: piątek, 23 listopad 2018 04:01