Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 4:48 PM CET, Mar 21, 2019

Br. Oktawian Schmucki powrócił do Domu Ojca

Wyróżniony Br. Oktawian Schmucki powrócił do Domu Ojca

Rzym. Dociera wiadomość, że dziś – 12 lutego – w szwajcarskim szpitalu w Schwyz Bóg wezwał do siebie br. Oktawiana Szmuckiego, dobrze znanego i zasłużonego dla Zakonu kapucyna, w związku z jego studiami nad św. Franciszkiem oraz rolą, jaką odegrał w procesie odnowienia naszych Konstytucji.

Póki co, nie posiadamy informacji z pierwszej ręki na temat jego ostatnich ziemskich dni. Możemy jedynie przypomnieć główne wydarzenia z jego życia: urodził się 8 stycznia 1927 roku; pierwsze śluby złożył 8 września 1948 roku; śluby wieczyste 8 września 1951 roku; święcenia prezbiteratu przyjął 6 lipca 1952 roku.

Schmucki

Dla godnego upamiętnienia jego osobę, możemy posłużyć się tym, co napisał w swoim liście z dnia 14 października 1997 roku ówczesny Minister Generalny, br. John Corriveau. Ów list, skierowany do niego na zakończenie jego posługi w Rzymie i przed jego powrotem do Prowincji, jest także pewnym rodzajem syntezy dzieła, które ten nasz współbrat dokonał dla Zakonu: „Minęło już ponad 40 lat cichej pracy, od 1956 roku aż do teraz, podczas których mogłeś przeprowadzić cenne i głębokie poszukiwania na temat duchowości św. Franciszka, poprzez długą serię artykułów opublikowanych na łamach różnych specjalistycznych czasopism, z intencją pogłębienia pobożności chrystologicznej Biedaczyny, ze szczególnym uwzględnieniem jego stygmatów i jego chorób, jego ducha modlitwy i jego wymiaru kontemplacyjnego. Te studia, które składają się na 349 tytułów, były czytane ze smakiem, zainteresowaniem i owocnością przez braci jak i przez naukowców, oraz przyczyniły się do odnowienia w sercach miłości do życia i charyzmatu franciszkańskiego”.

W tym samym liście czytamy także o jego „wkładzie przy odnowieniu naszych Konstytucji, zaleconym przez Sobór Watykański II, poprzez przygotowanie w latach 1964–1968 ogromnego materiału dokumentacyjnego w ramach funkcji sekretarza Komisji legislacyjnej Zakonu”.

Oprócz tego nie można oczywiście zapomnieć o tym, że br. Oktawian Schmucki był przez 16 lat (1972–1987) wybitnym dyrektorem naszego cenionego periodyku „Collectanea Franciscana”.

W liście Johna Corriveau wspomina się także o „imponującym zbiorze bibliograficznym na temat Fidelisa z Sigmaringen”, na ukończeniu którego był wówczas br. Oktawian.

Po powrocie do Prowincji br. Oktawian nie zaniechał swej pracy naukowca i badacza. Wystarczy przekartkować wydania Helvetia Franciscana, aby znaleźć jego imię wśród autorów i współtwórców tego periodyku. W jednym z ostatnich numerów pojawił się profil jego współbrata, br. Antona Rotzettera, wielkiego badacza franciszkanizmu, zmarłego w wieku 77 lat, napisany właśnie przez Oktawiana Schmuckiego. To doprawdy imponujące móc zobaczyć skrupulatność i kompletność owego opracowania, w którym cytuje on 721 tytułów, jakich zmarły współbrat był autorem lub współautorem.

A zatem był to człowiek obyty ze studiami i nauką, który nigdy się nie nużył dawaniem z siebie tego, co najlepsze, zawsze w duchu służby i z miłością do św. Franciszka i jego Zakonu.

Ci, którzy mieli okazję go poznać i docenić, dziś składają za niego dzięki Panu i modlą się, aby był dopuszczony do kontemplowania Boskiego Oblicza.

PDF Spagnolo

Ostatnio zmieniany: piątek, 02 marzec 2018 09:08