Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 3:01 PM CEST, Jul 17, 2018

Spotkanie biskupów kapucyńskich, Asyż 2017

Wyróżniony Spotkanie biskupów kapucyńskich, Asyż 2017

„Jako Kapucyni w służbie dla Kościoła”. Pod tym tytułem w dniach od 13 do 15 września miało miejsce spotkanie 56 biskupów kapucyńskich zaproszonych przez Ministra Generalnego do Asyżu do „Domus Laetitiae” na spotkanie, w którym uczestniczyli również wszyscy radni generalni zakonu.

Pierwszego dnia spotkania miało miejsce przedstawienie wszystkich uczestników. Bracia Biskupi, oprócz danych statystycznych z swoich diecezji, mówili również o wyzwaniach i trudnościach, które towarzyszą im w posłudze pastoralnej. Ich świadectwa ukazały przede wszystkim wymiar pracy w różnych częściach świata, gdzie głoszenie Ewangelii musi być skonfrontowane z sekularyzacją, ubóstwem i różnego rodzaju sytuacjami przemocy czy korupcji. Minister generalny podsumowując te prezentacje powiedział, że nasi biskupi są aktualnie w miejscach, o których papież Pius XII powiedział, że … kapucyni idą tam gdzie nikt nie chce iść.

Brak Mark Schenk, radny generalny, zaprezentował niektóre dane statystyczne dotyczące Zakonu pokazujące różnego rodzaju problemy i wyzwania, zarówno ekonomiczne jak i demograficzne, które dotyczą zakonu w przestrzeni solidarności braterskiej oraz formacji.

W ramach tego trzydniowego spotkania biskupi mieli możliwość wysłuchania kilku konferencji. Jedną prowadził ksiądz Dario Vitali, docent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, który mówił na temat wspólnego podążania w kierunku napisania na nowo dokumentu Mutate relacjonis, który bardziej podkreślałby aspekt eklezjologiczny jako fundament dla poprawnego uregulowania relacji pomiędzy biskupami i osobami konsekrowanymi. Drugiego dnia, na wyraźną prośbę ministra generalnego, miało miejsce spotkanie przy tak zwanym „okrągłym stole”, które dotyczyło przyszłości wikariatów apostolskich powierzonych zakonowi kapucyńskiemu. Mogliśmy tego dnia wysłuchać następujących świadectw: brata Paula Hindera, biskupa z Południowej Arabii i Jemenu, brata Angelo Pagano, biskupa z Etiopii z wikariatu Harar oraz brata Ernesto Romero, biskupa z Wenezueli.

Z kolei brat Paulo Martinelli, biskup pomocniczy diecezji Mediolanu, zaproponował refleksję zatytułowaną: „Osoby konsekrowane w kościołach partykularnych”. Refleksja była opisana na podstawie życia konsekrowanego osób zakonnych w diecezji Mediolanu.

Celebracja eucharystii była zawsze przeżywana w miejscach szczególnych dla historii naszego zakonu. Pierwszego dnia sprawowaliśmy Eucharystię w sanktuarium Obnażenia z szat św. Franciszka, które to sanktuarium w ostatnim czasie zostało przekazane przez biskupa Asyżu bracia kapucynom prowincji Umbrii. Mszy tej przewodniczył Prowincjał tejże prowincji brat Mateusz Siro. Dnia 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, udaliśmy się z pielgrzymką na górę Alwernia, gdzie po bratersku zostaliśmy przyjęci przez Braci Mniejszych, którzy również zorganizowali tam zwiedzanie tamtejszego sanktuarium. Eucharystii tego dnia przewodniczył kardynał Sean O’Malley, arcybiskup Bostonu. W dniu zamykającym spotkanie, w piątek, Minister Generalny przewodniczył Eucharystii w Bazylice św. Franciszka w Asyżu.

Całemu spotkaniu towarzyszył klimat braterskiej życzliwości. Wielu współbraci biskupów wyraziło swoją wdzięczność Ministrowi Generalnemu za możliwość spotkania się w Asyżu. Uczestnicy bowiem mogli w tych dniach słuchać konferencji i po bratersku podzielić się doświadczeniami. Podziękowano więc za tę regularną (mającą miejsce co sześć lat) inicjatywę.

Obejrzyj wideo:

Zobacz przesłanie biskupów kapucyńskich do młodych braci w różnych językach

Przeczytaj homilię kardynała Seana O’Malley wygłoszoną na Alwerni w języku włoskim

Pobierz teksty

PDF Italiano DOC Italiano

Galeria zdjęć:

Ostatnio zmieniany: sobota, 07 październik 2017 08:07