Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 3:01 PM CEST, Jul 17, 2018

Projekt Międzynarodowej Wspólnoty Kapucynów

My Kapucyni staramy się promować poszanowanie godności i praw ludzi, zwłaszcza ubogich i marginalizowanych. Pracujemy więc na rzecz inicjatyw organizacji krajowych i międzynarodowych, które działają na rzecz jedności ludzkości, na rzecz sprawiedliwości powszechnej i na rzecz pokoju (por. Konst. 107,3-4).

1. Geneza Międzynarodowej Wspólnoty Kapucynów

W 2015 r. br. Darwin Orozco, odpowiedzialny za biuro Sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia (GPIC) podczas konferencji kapucynów (Ameryka Łacińska – CCU i CCB), a także br. Manuel Vargas, z ramienia prowincji Kolumbii, podjęli próbę odpowiedzi na zaproszenie papież Franciszka, który skierował zachętę do sfer kościelnych, na różnych jej poziomach, do wspierania misji REPAM (Stowarzyszenie Kościelne na rzecz obszaru Amazonii mające zajmować się ochroną zarówno terenu jak i praw ludzi tam zamieszkujących). W ramach owego dialogu zrodziła się propozycja utworzenia wspólnoty międzynarodowej kapucynów jako odpowiedź ze strony braci na powyższe wezwanie. Jak się wydaje, taka obecność braci pochodzących z różnych okręgów Amazonii, może chronić tamtejsze rdzenne społeczności, które znajdują się w sytuacji marginalizacji i zagrożenia, a także dbać o tamtejsze zasoby naturalne.

W roku 2015 projekt Międzynarodowej Wspólnoty został przedstawiony odpowiedzialnemu za Biuro GPIC Kurii Generalnej, bratu Benedyktowi Ayodi, br. Jimiemu Donegan, szefowi biura solidarności oraz br. Hugo Mejía, Radnemu Generalnemu odpowiedzialnemu za misje w Zakonie.

2. Świadomość wniosku na szczeblu/obszarze Ameryki Łacińskiej

W lutym 2016 r. projekt międzynarodowej wspólnoty został przekazany ministrom prowincjalnym tamtejszej konferencji (CCA), którzy zaaprobowali ów projekt ze wskazaniem konkretnego miejsca, którym byłby zbieg trzech granic: Peru, Kolumbii i Brazylii.

Podczas spotkania z przewodniczącymi tamtejszych Konferencji (CCA, CCB i CONCAM), które miało miejsce w Republice Dominikany w czerwcu 2016 roku, przedstawiona propozycja takiej międzynarodowej wspólnoty spotkała się z pełnym poparciem przełożonych. Podczas kolejnego spotkania odpowiedzialnych za Biura Pokoju i sprawiedliwości tamtejszych konferencji (Republika Dominikany, czerwiec 2016 r.) inicjatywa kapucyńskiej międzynarodowej wspólnoty otrzymała pełną akceptację i poparcie.

Podczas XII spotkania kapucynów Ameryki Łacińskiej (ALAC – spotkanie w Monterrey w Meksyku, lipiec 2016), projekt międzynarodowej wspólnoty został przedstawiony Ministrowi Generalnemu br. Mauro Jöhri oraz Ministrom Prowincjalnym tamtejszych okręgów i uzyskał ostateczne pełne poparcie.

3. Położenie Międzynarodowej Wspólnoty

Położenie Międzynarodowej Wspólnoty

4. Obejmując przyszłość z nadzieją

Bracia, życie, Kościół i Zakon Kapucynów są inspirowane przez Ducha Świętego, który zawsze wzbudzał i będzie umacniał inicjatywy duszpasterskie w celu docierania z pocieszeniem, które niesie Ewangelia wszystkim ludziom, aby mieli życie i mieli je w obfitości (J 10,10). Jednym z tych powiewów Ducha w naszym Kościele jest inicjatywa REPAM, która zbiera wołanie rdzennych społecznościach Amazonii i jest proroczym głosem misjonarzy. Oni są tymi, którzy zbierają w jedno i towarzyszą tym, którzy płaczą. To misjonarze zbierają ich wołanie i zanoszą je aż do Watykanu. To właśnie papież Franciszek nadał organizacji REPAM wymiar organizacji kościelnej. Organizacja ta może zaoferować teologiczne wsparcie w posłudze duszpasterskiej poszczególnym wspólnotom Kościoła w trosce o rdzenne plemiona Amazonii i tamtejsze zasoby naturalne.

Zakończę tę informację słowami papieża Franciszka, który w książce (przedstawioną nota bene przez ministrów prowincjalnych Kolumbii jako lekturę do medytacji oraz do wprowadzenia w życie) tak napisał:

Chciałbym zaapelować do wszystkich chrześcijan i zaprosić ich do nowego etapu ewangelizacyjnego, naznaczonego radością Jezusa i wskazać sposoby podążania wspólnoty Kościoła w nadchodzących latach”.

br. Manuel Alfonso Vargas Reales OFMCap
Kolumbia

Ostatnio zmieniany: środa, 27 wrzesień 2017 16:25