Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum PL

Log in
aktualizacja 4:07 PM UTC, Feb 22, 2024

Odczytanie dekretu o heroiczności cnót czcigodnej Matki Konstancji Panas, klaryski kapucynki

Fabriano, 28 maja 2017. W godzinach popołudniowych w święto Wniebowstąpienia Pańskiego w katedrze w Fabriano (Prowincja Ankona, Włochy), dopiero co ponownie otwartej po trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w sierpniu i październiku ubiegłego roku, podczas uroczystej celebracji, został odczytany wiernym dekret zatwierdzony przez Ojca Świętego w dniu 10 października 2016, który uznaje jako Czcigodną sługę Bożą Matkę Konstancję Panas, klaryskę kapucynkę.

Uroczystości przewodniczył biskup Fabriano, Stefano Russo, który przy tej okazji świętował również swój pierwszy rok od nominacji na biskupa. Obecni byli również Postulator Generalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, br. Carlo Calloni, Minister Prowincjalny Prowincji Marchii, br. Marzio Calletti, oraz wicepostulator, br. Lorenzo Carloni, który odczytał dekret. Była też spora grupa braci kapucynów, kapłanów oraz wiernych.

W homilii biskup przypomniał, w jaki sposób Czcigodna Matka Konstancja była czytelnym znakiem w Fabriano. Cytując fragmenty dekretu, uwypuklił najcenniejsze cechy jej osobowości: „Przyjmowała ludzi, którzy pukali do klasztoru, w sposób szczególny kapłanów, z których część stała się jej duchowymi dziećmi oraz poszerzała swe apostolstwo poza granice kraty klasztornej poprzez obszerną korespondencję. Przyjmowała wszystkich, nie pozostawiając nigdy wrażenia pośpiechu, miała zawsze czas, słuchała z zaciekawieniem i pocieszała dając poczucie pewności i pokoju. W swoich listach uczyła odkrywać sens poszczególnych wydarzeń życia, zwłaszcza chwil oschłości i ciemności, czyniąc to z wielką delikatnością i dobrocią wobec tych, którzy doświadczali podobnych oczyszczeń i uczyli się kroczyć drogami czystej wiary. Tych, którzy przybywali do niej uczyła, jak zachować rozwagę i pokój, doświadczając jednocześnie swoich ograniczeń i słabości i mając zrozumienie dla siebie i wobec innych. Z głęboką wrażliwością rozwijała wymiar pedagogii wiary, gromadząc wokół siebie rozliczne kategorie osób: dzieci, nowicjuszki, ludzi w kierownictwie duchowym, księży oraz siostry. Niestety - kontynuował biskup - teraz Klaryski Kapucynki nie są już obecne w Fabriano natomiast kościół, który przechowuje doczesne szczątki czcigodnej sługi Bożej, nie jest dostępny dla wiernych, ze względu na uszkodzenia spowodowane trzęsieniami ziemi. Jest jednak nadzieja na jego rychłe otwarcie”. Pasterz diecezji wezwał aby spojrzeć na Maryję, Matkę Morza (Madonna del Mare), która będąc droga ludowi Fabriano, znalazła swe miejsce w katedrze tego miasta, mając nadzieję, że niedługo będzie mogła powrócić na poprzednie miejsce, to jest, aby stać obok grobu czcigodnej służebnicy Bożej, która ją bardzo czciła.

Ufając, że już wkrótce będziemy mogli cieszyć się nowa błogosławioną, gdyż trwa na poziomie diecezjalnym proces o uznanie domniemanego cudu przypisywanego wstawiennictwu służebnicy Bożej, biskup poprosił wszystkich obecnych o zaangażowanie się w modlitwę i głębsze poznanie osoby Czcigodnej służebnicy Mari Konstancji.

Costanza Panas Costanza Panas

 

Ostatnio zmieniany: środa, 21 czerwiec 2017 08:24