Banner OFMCap PL

Log in
aktualizacja 3:36 PM UTC, May 29, 2024

Katechezy audio brata Raniero

  • Dział: Audio

W ubiegłym miesiącu na naszej stronie internetowej zostały zamieszczone w 4 językach kazania, które nasz współbrat Raniero Cantalamessa – Kaznodzieja Domu Papieskiego – wygłosił w okresie Adwentu 2016. Dzisiaj można je ściągnąć w wersji audio; kazania nagrane na żywo w kaplicy Redemptoris Mater zatytułowane: „Upijajmy się trzeźwym upojeniem Ducha”.

Miłego słuchania!

Zajrzyj na stronę br. Raniero Cantalamessy - http://www.cantalamessa.org

Zwyczaj powierzania Prokuratorom Generalnym czterech zakonów żebrzących (Franciszkanie, Dominikanie, Karmelici i Eremici Św. Augustyna) obowiązku wygłaszania po kolei kazań, wobec dworu papieskiego, w niedziele Adwentu i Wielkiego Postu, pochodzi z czasu średniowiecza. Urząd Kaznodziei Apostolskiego, jako stałego obowiązku, pochodzi natomiast z czasu pontyfikatu Pawła IV (1555-1559); na przestrzeni historii, różne Zakony miały delegować do tego obowiązku własnego przedstawiciela. Papież Benedykt XIV, w Breve Inclytum Fratrum Minorum (1743), zarezerwował ten tytuł wyłącznie dla członka Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W 1980 roku, papież Jan Paweł II mianował Kaznodzieją Apostolskim teologa brata Raniero Cantalamessę OFMCap. Obecnie kazania wygłaszane są w każdy piątek Wielkiego Postu i Adwentu w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim.

W tym roku, już po raz 26, w czasie Adwentu, br. Raniero głosił swoje konferencje przed papieżem i członkami domu papieskiego. Tytuł kazań w tym roku brzmiał: „Upijajmy się, trzeźwym upojeniem Ducha”.

„W teologii coraz bardziej się utrwala – czytamy w jednym z kazań – to, co nazywamy Teologią trzeciego artykułu, mając na myśli artykuł wyznania wiary o Duchu Świętym. Prąd ten nie ma zamiaru zastępować tradycyjnej teologii, lecz raczej ją dopełnić i ożywić. Proponuje się uczynić z Ducha Świętego nie tylko przedmiot dotyczącego Go traktatu, lecz – by tak powiedzieć – atmosferę, w której zanurza się całe życie Kościoła, a szczególnie każde teologiczne studium. Idąc po tej linii, adwentowe medytacje proponują refleksję o Duchu Świętym jako, najważniejszej w okresie posoborowym, teologicznej i duchowej nowości oraz głównym źródle nadziei dla Kościoła”.

Pobierz 4 medytacje adwentowe roku 2016

ItalianoIngleseFrancesePortogheseSpagnolo
PDF Italiano PDF Inglese PDF Francese PDF Portoghese PDF Spagnolo
DOCX Italiano DOCX Inglese DOCX Francese DOCX Portoghese DOCX Spagnolo
MOBI Italiano MOBI Inglese MOBI Francese MOBI Portoghese MOBI Spagnolo
EPUB Italiano EPUB Inglese EPUB Francese EPUB Portoghese EPUB Spagnolo

Zobacz galerie zdjęć:

Ostatnio zmieniany: poniedziałek, 30 styczeń 2017 14:48