Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 7:28 PM CEST, Sep 20, 2018

Ratio Formationis - Rozdział I

Wyróżniony Ratio Formationis - Rozdział I

Przesyłamy wam prowizoryczną wersję pierwszego rozdziału Ratio, którą możecie używać w animowaniu dni skupienia w czasie tego Adwentu i okresu Bożego Narodzenia. We wprowadzeniu do niego znajdziecie bardziej dokładne wskazania.

Jaki jest cel lektury i refleksji nad tym rozdziałem? Przede wszystkim, aby każdy brat mógł zweryfikować swoje doświadczenia i wyobrażenia św. Franciszka konfrontując je z proponowanym tekstem. Następnie, aby podzielić się we wspólnocie nie tylko zrodzonymi na jego podstawie wrażeniami, lecz także mocą i znaczeniem, jakie ma charyzmatyczna postać św. Franciszka w naszym własnym życiu. Na koniec, czy w przedstawieniu postaci Franciszka istnieją wymiary, które według opinii waszych wspólnot nie znalazły wystarczająco mocnego i jasnego wyrazu w proponowanym tekście, a także czy istnieją ewentualne braki lub zbytnie podkreślenie pewnych aspektów. Czujcie się wolni w formułowaniu wszystkich waszych komentarzy, które uznacie za słuszne.

Ratio Formationis - Rozdział I

ItalianoIngleseTedescoPortogheseFranceseSpagnoloPolacco
DOC Italiano DOC Inglese DOC Tedesco DOC Portoghese DOC Francese DOC Spagnolo DOC Polacco
PDF Italiano PDF Inglese PDF Tedesco PDF Portoghese PDF Francese PDF Spagnolo PDF Polacco

List

ItalianoIngleseTedescoPortogheseFranceseSpagnoloPolacco
DOC Italiano DOC Inglese DOC Tedesco DOC Portoghese DOC Francese DOC Spagnolo DOC Polacco
PDF Italiano PDF Inglese PDF Tedesco PDF Portoghese PDF Francese PDF Spagnolo PDF Polacco

 

Rzym, 29 listopada 2016
Uroczystość Wszystkich Świętych Zakonu Franciszkańskiego

Do wszystkich braci Zakonu

Drodzy Bracia,

niech Pan obdarzy was pokojem!

Świętość tylu sióstr i braci franciszkanów na przestrzeni historii świadczy, że życie według Świętej Ewangelii, tak jak je rozumiał św. Franciszek, pozostaje nadal drogą piękna i wolności dla wszystkich, którzy pragną autentycznie przeżywać swoje powołanie.

Kilka dni temu w naszej Kurii Generalnej zakończyło się coroczne, IV spotkanie Międzynarodowej Rady Formacji, której głównym celem jest opracowanie materiałów mających nam pomóc w refleksji nad redakcją Ratio Formationis Ordinis, która powinna być przedstawiona na najbliższej Kapitule Generalnej.

Naszym pragnieniem byłoby, aby przygotować tekst treściwy, syntetyczny i aktualny, który dzięki zawartym w nim praktycznym wskazaniom formacyjnym zagwarantuje jedność i pluralizm w przeżywaniu naszego franciszkańsko-kapucyńskiego charyzmatu. To jednak nie wystarczy. Bez aktywnego uczestnictwa braci, dokument może się okazać mniej lub bardziej dobry, ale jego praktyczna realizacja będzie trudniejsza.

Z myślą więc o metodologii uczestnictwa, pragnę przypomnieć wszystkim Przełożonym wyższym o znaczeniu postaci odpowiedzialnego za formację w każdym okręgu zakonnym. Jego zadaniem jest pomóc wam, Przełożonym wyższym, oraz członkom Międzynarodowej Rady Formacji, w zadaniu motywowania, towarzyszenia i weryfikowania całego procesu refleksji, aby był jak najbardziej braterski i by wzięła w nim udział jak największa liczba braci.

Pierwszy kwestionariusz rozesłany 2 lutego bieżącego roku, został przyjęty dobrze. Jesteśmy zadowoleni z otrzymanych odpowiedzi i, w miarę możliwości, staramy się brać pod uwagę nadesłane wskazówki. Oprócz wysokiej liczby odpowiedzi tym, co sprawia nam radość, jest świadomość zaangażowania braci z prawie wszystkich okręgów, z różnych warstw wiekowych i o różnej wrażliwości. Ci, którzy jeszcze nie odpowiedzieli, mogą to uczynić do końca tego roku. Powinniśmy kontynuować rozpoczętą drogę.

Dzisiaj przesyłamy wam prowizoryczną wersję pierwszego rozdziału Ratio, którą możecie używać w animowaniu dni skupienia w czasie tego Adwentu i okresu Bożego Narodzenia. We wprowadzeniu do niego znajdziecie bardziej dokładne wskazania.

Jaki jest cel lektury i refleksji nad tym rozdziałem? Przede wszystkim, aby każdy brat mógł zweryfikować swoje doświadczenia i wyobrażenia św. Franciszka konfrontując je z proponowanym tekstem. Następnie, aby podzielić się we wspólnocie nie tylko zrodzonymi na jego podstawie wrażeniami, lecz także mocą i znaczeniem, jakie ma charyzmatyczna postać św. Franciszka w naszym własnym życiu. Na koniec, czy w przedstawieniu postaci Franciszka istnieją wymiary, które według opinii waszych wspólnot nie znalazły wystarczająco mocnego i jasnego wyrazu w proponowanym tekście, a także czy istnieją ewentualne braki lub zbytnie podkreślenie pewnych aspektów. Czujcie się wolni w formułowaniu wszystkich waszych komentarzy, które uznacie za słuszne.

Po odbyciu wspomnianych dni skupienia czy spotkań wspólnotowych, prześlijcie wasze uwagi, w sposób możliwie najbardziej syntetyczny, do odpowiedzialnego w waszym okręgu zakonnym (prowincji lub kustodii). On natomiast, po sporządzeniu syntezy otrzymanych odpowiedzi, prześle je do radnego Międzynarodowej Rady Formacji – delegata waszej konferencji – który z kolei, po opracowaniu podsumowania wszystkich uwag nadesłanych od braci swojej konferencji, przekaże ją do Kurii Generalnej.

Korzystam także z tej okazji, aby was poinformować o spotkaniach, jakie odbędą się na forum kontynentów, aby wspólnie przygotować trzy aneksy, które dołączone zostaną do głównego tekstu Ratio:

 • Dojrzałość psycho-seksualna
 • Ratio Studiorum
 • Narzędzie kulturowe do przełożenia Ratio Formationis na projekty formacyjne w każdym okręgu zakonnym

Spotkania odbędą się w następujących miejscach i terminach:

 • Ameryka: Miasto Gwatemala (Gwatemala): 10-14 lipca 2017
 • Europa: Praga (Czechy): 28 sierpnia-1 września 2017
 • Afryka: Addis Abeba (Etiopia): 5-9 lutego 2018
 • Asia: Jakarta (Indonezja): 26 lutego-2 marca 2018

Kto powinien uczestniczyć w tych spotkaniach?

 • Minister Generalny i Radni Generalni danego regionu
 • Sekretariat Generalny Formacji
 • Radni Międzynarodowej Rady Formacji danego regionu
 • Odpowiedzialny za formację każdego z okręgów zakonnych regionu

Święty Franciszek zaprasza nas do otwarcia oczu wiary, aby odkryć ukrytą obecność Jezusa w najmniejszych szczegółach codziennego życia. Jest czas Adwentu: najważniejszy w naszym życiu gość nadchodzi. Przygotujmy Jego przyjście tak, jak to uczyniła Maryja, wyruszając w drogę w górską krainę, aby służyć. Niech Ona, Matka Dobrej Nadziei, towarzyszy wszystkim pracom przygotowawczym w zakresie Ratio i wszystkim naszym oczekiwaniom.

Z braterskim pozdrowieniem

br. Charles Alphonse OFM Cap.
Sekretarz Generalny Formacji

br. Mauro Jöhri
Minister Generalny OFM Cap.

Ostatnio zmieniany: piątek, 16 grudzień 2016 01:15