Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Log in
aktualizacja 12:55 PM CEST, Jul 15, 2019

Kolegium Międzynarodowe

Kolegium Międzynarodowe św. Wawrzyńca z Brindisi powstało w 1908 r. Początkowo mieściło się tuż obok Kurii Generalnej przy Via Boncompagni w Rzymie. Jego siedziba pozostała bez zmian aż do chwili przeniesienia do obecnego kompleksu przy obwodnicy G. R. A., o czym zdecydowano podczas Kapituły Generalnej…

Instytut Historyczny

window['nextend-smart-slider-156-onresize'] = []; 1 2 3 4 njQuery(document).ready(function () { njQuery('#nextend-smart-slider-156').smartslider({"translate3d":1,"playfirstlayer":0,"mainafterout":0,"inaftermain":1,"fadeonscroll":0,"autoplay":1,"autoplayConfig":{"duration":8000,"counter":0,"autoplayToSlide":0,"stopautoplay":{"click":1,"mouseenter":1,"slideplaying":1},"resumeautoplay":{"mouseleave":1,"slideplayed":1,"slidechanged":1}},"responsive":{"downscale":1,"upscale":1,"maxwidth":3000,"basedon":"combined","screenwidth":{"tablet":1024,"phone":640},"ratios":[1,1,0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875,0.5]},"controls":{"scroll":0,"touch":"horizontal","keyboard":1},"blockrightclick":0,"lazyload":0,"lazyloadneighbor":0,"randomize":0,"type":"ssShowcaseSlider","animationSettings":{"duration":1500,"delay":0,"easing":"easeInOutQuad"},"showcase":{"direction":"horizontal","distance":0,"animate":{"opacity":{"before":0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875,"active":1,"after":0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875},"scale":null,"x":null,"y":null,"z":null,"rotateX":null,"rotateY":null,"rotateZ":null}}}); }); Już w latach 1911 - 1912 ówczesny Minister Generalny, br. Pacyfik z Seggiano, miał zamiar utworzyć w klasztorze we Frascati dom dla braci poświęcających się nauce i badaniom, wyposażony w drukarnię i konieczne…

Muzeum Franciszkańskie

Dane historyczne Zalążek Muzeum Franciszkańskiego ukształtował się dzięki br. Louis-Antoine de Porrentruy (Francja), który zebrał materiał ikonograficzny dla zilustrowania dzieła o św. Franciszku, opublikowanego przez paryski "Plon" pod koniec 1884 r. pod tytułem "Święty Franciszek z Asyżu". Z materiału zebranego do tego dzieła, wykorzystanego zaledwie…

Biblioteka Centralna

Biblioteka Centralna Zakonu Kapucynów zajmuje się gromadzeniem materiałów drukowanych, w szczególności tych Zakonnych oraz dotyczących Zakonu. Powstała w drugiej połowie XIX w. i z czasem została ubogacona poprzez włączenie Bibliotek Kolegium św. Fidelisa (1911), Muzeum Franciszkańskiego (1912) i Instytutu Historycznego Zakonu (1940). Dziedzictwo książek i…